Loading ...

Thiết Kế Giáng Sinh Trong Adobe Photoshop Cs6 - Đỏ Và Vàng Giáng Sinh Ball Stars Nền Phần 1

Nếu bạn muốn tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một thiệp chúc mừng cho các kỳ nghỉ, sau đó chúng ta có một hướng dẫn tuyệt vời cho bạn. Chúng tôi sẽ tìm hiểu làm thế nào để tạo ra sao nền sử dụng bàn chải sau đó chúng tôi sẽ tạo ra màu đỏ và vàng Giáng sinh bóng sử dụng công cụ Ellipse Tool và Layer Styles trong Adobe Photoshop CS6. Tập tin PSD lớp bao gồm. Chúng ta hãy bắt đầu

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Bắt đầu làm việc bằng cách tạo một tài liệu mới (Ctrl + N) trong Adobe Photoshop CS6 với kích thước 1000px bởi 1000px (chế độ màu RGB) ở độ phân giải 72 pixels / inch. Nhấp chuột vào Thêm một biểu tượng phong cách lớp từ phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Nhấn vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như hình. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Chúng tôi đã có kết quả tiếp theo:

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Tạo một layer mới và chọn brush Soft Round từ Brush Tool (B).

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Sử dụng bàn chải để vẽ trên nền một vài đốm màu của chúng tôi như được hiển thị.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Đặt Điền đến 55% cho layer này và thay đổi chế độ Blending màu nhẹ.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Chọn Custom Shape Tool (U) trên thanh công cụ, trong thanh Options nhấn vào Shape để mở menu lựa chọn. Tìm 5 điểm sao ở dưới cùng của menu, và sau đó nhấp đúp vào một hình ảnh thu nhỏ hình dạng để chọn nó.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Nhấp và kéo để vẽ nhiều ngôi sao của màu sắc - # 85584C.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Chúng tôi đã có kết quả tiếp theo:

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Chèn nay là mặt nạ trên mỗi lớp chứa các ngôi sao. Trong trường hợp này, click vào phần dưới cùng của Layers panel trên Add layer mask tùy chọn và sau đó nhấn Ctrl + I để Inverse màu sắc của mặt nạ. Chọn bàn chải mềm tròn màu trắng.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Sơn trong mặt nạ bằng cách sử dụng bàn chải này để làm cho có thể nhìn thấy chỉ là một phần chúng ta cần trên mỗi ngôi sao. Chọn đường kính khác nhau cho bàn chải.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Sử dụng công cụ Ellipse Tool (U), chúng ta đại diện cho một hình elip nhỏ của màu sắc - # CBA095.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Tới Panel Mask và thiết lập Feather 48px (trong trường hợp nếu bạn có thể tìm thấy Mask Panel nằm ở phía bên phải chỉ cần kích hoạt nó trên menu chính của Windows> Mặt nạ):

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Sau đó, chúng ta cần phải đại diện cho ba elip nhiều màu sắc - # CBA095, áp dụng cùng một Ellipse Tool (U) Feather -. 0px.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Đặt Điền đến 23% cho mỗi lớp có chứa các vòng tròn:

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Tạo một layer mới và chọn brush Soft Round từ Brush Tool (B). Chúng ta cần để tùy chỉnh brush của chúng tôi trong bảng Brushes (F5), chọn Brush Tip Shape. Nhấp và kéo bất kỳ của các thanh trượt để thay đổi kích thước, khoảng cách và góc bàn chải như hiển thị. Xem trước cửa sổ hiển thị các brushstroke thay đổi.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Chuyển xuống Shape Dynamics và áp dụng các thiết lập sau:

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Áp dụng Scattering:

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Tới chuyển:

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Áp dụng các brush tùy chỉnh thêm nhiều dấu chấm màu sắc trắng thể hiện như:

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Đặt Điền đến 18% cho layer này.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Tạo một layer mới và chọn bàn chải mềm tròn.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Sử dụng bàn chải để vẽ ba điểm để có được kết quả tương tự như hình dưới đây:

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Đặt Điền đến 62% cho layer này và thay đổi chế độ Blending Color Dodge.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Xem tiếp : Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền phần 2