Loading ...

Thiết Kế Giáng Sinh Trong Adobe Photoshop Cs6 - Đỏ Và Vàng Giáng Sinh Ball Stars Nền Phần 3

 Nếu bạn muốn tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một thiệp chúc mừng cho các kỳ nghỉ, sau đó chúng ta có một hướng dẫn tuyệt vời cho bạn. Chúng tôi sẽ tìm hiểu làm thế nào để tạo ra sao nền sử dụng bàn chải sau đó chúng tôi sẽ tạo ra màu đỏ và vàng Giáng sinh bóng sử dụng công cụ Ellipse Tool và Layer Styles trong Adobe Photoshop CS6. Tập tin PSD lớp bao gồm. Chúng ta hãy bắt đầu

 Xem lại : Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền phần 1

Xem lại : Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền phần 2

Sử dụng công cụ Ellipse Tool (U), chúng tôi sẽ đại diện cho một chiếc nhẫn nhỏ vào sự hỗ trợ. Để bắt đầu, chúng ta sẽ vẽ hình elip đầu tiên. Nhấn nút Alt hoặc chọn Trừ đi từ khu vực hình dạng (-) từ thanh Options và vẽ hình elip khác để cắt phần giữa của vòng như hình vẽ. Đặt lớp dưới lớp có chứa các bóng và yếu tố hỗ trợ.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Nhấp chuột vào Thêm một biểu tượng phong cách lớp từ phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Inner Shadow.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Áp dụng Gradient Overlay:

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Nhấn vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như hình. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Chúng tôi đã có kết quả tiếp theo:

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Giáng sinh bóng của chúng tôi là hoàn thành:

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Kết hợp trong một nhóm tất cả các lớp sáng tác bóng Giáng sinh và yếu tố hỗ trợ của mình với chiếc nhẫn trên nó (nhấn Ctrl nút để chọn các lớp cần thiết và giữ nút chuột trái trong khi kéo các lớp được chọn vào Create a new group từ phần dưới cùng của bảng Layers).

Tạo một bản sao của nhóm Chấn và rasterize bản sao của nhóm bằng cách chọn nhóm trong Layers panel và sau đó nhấn Ctrl + E để Merge Down.

Các lớp rasterized cần thiết phải nhỏ và đặt nó như dưới đây, chọn Free Transform (Ctrl + T) cho hoạt động này.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Sau đó chúng tôi sẽ làm cho bản sao của đầu tiên đại diện cho nhóm Giáng sinh quả bóng. Loại bỏ các lớp chứa tối xung quanh quả bóng ra khỏi bản sao của nhóm và thay đổi phong cách của lớp.
Nhấp chuột vào Thêm một biểu tượng phong cách lớp từ phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient Overlay cho layer của quả bóng.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Nhấn vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như hình. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Tiếp theo áp dụng Gradient Overlay vào layer có chứa các ngôi sao.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Nhấn vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như hình. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Áp dụng Gradient Overlay cho layer có chứa các yếu tố hỗ trợ trên bóng:

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Nhấn vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như hình. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Chúng tôi đã có kết quả tiếp theo:

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Bản sao các thay đổi của nhóm phải được đưa vào một rasterized lớp theo cùng một cách mô tả trước đó. Sử dụng Free Transform (Ctrl + T) chúng ta nên nhỏ hơn lớp rasterized của quả bóng có và đặt nó theo cách từ dưới đây:

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Tạo một bản sao của lớp được thực hiện cuối cùng và chọn Free Transform (Ctrl + T) để làm cho kích thước của bản sao nhỏ hơn và đặt nó theo cùng một cách hiển thị trên hình. Đặt lớp theo nhóm với quả bóng Giáng sinh màu đỏ.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ các chủ đề cho bóng, chọn công cụ Pen (P), thiết lập chế độ vẽ trên Shape Layer trong thanh Options và vẽ các đường thẳng đứng tiếp theo như hình vẽ.
Trong Adobe Photoshop CS6, bây giờ có một tùy chọn Stroke thuận tiện trên Options Bar khi bạn có một hình dạng hoạt động. Sử dụng thăng trầm thả để thiết lập các tùy chọn Stroke tiếp theo cho vòng tròn của chúng tôi, Điền - (Không), màu Stroke - # FFF799, loại đột quỵ - chấm:

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Đặt lớp dưới lớp bóng Giáng sinh.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Đặt Điền đến 49% cho layer này.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Làm cho bốn bản sao của lớp có chứa các chủ đề và thay đổi kích thước trên mỗi bản sao. Đặt lớp theo cùng một cách từ dưới đây:

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Tạo một layer mới và chọn brush mềm tròn màu trắng (Opacity của Brush - 40%).

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Sử dụng bàn chải này để rút ra những điểm nổi bật trên các quả bóng Giáng sinh:

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Thiết lập chế độ hòa trộn cho layer này là Overlay.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Tạo một layer mới và chọn công cụ Paint Bucket Tool (G) để điền vào layer mới với màu # CB9659.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Đặt Điền đến 20% cho layer này và thay đổi chế độ Blending thành Soft Light.

Thiết kế Giáng sinh trong Adobe Photoshop CS6 - đỏ và vàng Giáng sinh Ball Stars nền

Red của chúng tôi và vàng Giáng sinh Ball Stars Bối cảnh là xong!

Giáng sinh vui vẻ và Chúc mừng năm mới!