Loading ...

Làm Thế Nào Để Tạo Ra Thiệp Giáng Sinh Với Bóng Và Ribbon Xanh Trong Adobe Photoshop Cs6 Phần 1

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Bắt đầu làm việc bằng cách tạo một tài liệu mới (Ctrl + N) trong Adobe Photoshop CS6 với kích thước 1920px 1200px (chế độ màu RGB) ở độ phân giải 72 pixels / inch.

Tạo một layer mới, bấm vào Thêm một biểu tượng phong cách lớp từ phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Nhấn vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như hình. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Chúng tôi đã có nền tiếp theo:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Tạo một layer mới và chọn brush Soft Round từ Brush Tool (B).

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Vẽ lên nền trên phần trung tâm của hình ảnh bằng cách sử dụng bàn chải này, sử dụng màu sắc này - # FCC653.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Tiếp theo chúng ta sẽ đại diện cho một quả bóng Giáng sinh, bằng cách sử dụng công cụ Ellipse Tool (U) để đại diện cho hình elip đầu tiên và sau đó giữ nút Shift trong khi áp dụng công cụ Rectangle Tool (U) để thêm vào các hình tiếp theo để hỗ trợ.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Chọn màu này # ED2024 cho Giáng sinh bóng và nghiêng hình như nó được biểu diễn trên hình ảnh tiếp theo, bằng cách sử dụng Free Transform (Ctrl + T):

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Nhấp chuột vào Thêm một biểu tượng phong cách lớp từ phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Drop Shadow.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Chúng tôi đã có kết quả tiếp theo:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Tạo layer mới tiếp theo và chọn bàn chải mềm tròn từ công cụ Brush Tool (B).

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Sơn bóng Giáng sinh bằng cách sử dụng bàn chải này với màu sắc này - # 800F12.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Sau đó, giữ nút Ctrl và click vào layer của quả bóng trong Layers panel để có được những lựa chọn tiếp theo.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Chọn layer với bàn chải trong Layers panel và chèn mặt nạ trên nó bằng cách nhấp vào phần dưới cùng của Layers panel trên Add layer mask. Chúng tôi sẽ cắt lớp của bàn chải xung quanh quả bóng. Thay đổi hiển thị của lớp của bàn chải bên trong mặt nạ bằng cách sử dụng bàn chải mềm tròn màu đen (đặt Opacity đến 20%) cho hoạt động này.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Chúng tôi đã có kết quả tiếp theo:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Tạo một layer mới và chọn brush Soft Round từ Brush Tool (B).

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Sử dụng bàn chải này để thêm một điểm lớn với màu sắc này - # (Opacity brush - 40%) FE6400.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Tạo một layer mới để đại diện cho sự nổi bật về bóng Giáng sinh, chọn bàn chải mềm tròn màu trắng (Opacity brush - 40%).

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Áp dụng bàn chải này để thêm một đốm trắng lớn như:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Sử dụng công cụ Ellipse Tool (U), chúng tôi sẽ đại diện nổi bật tiếp theo trên bóng Giáng sinh, vẽ cho sự khởi đầu một hình elip trên phần trung tâm của bóng, sau đó giữ nút Alt vẽ một hình elip cắt giảm tất cả mọi thứ đó là không cần thiết, bằng cách sử dụng cùng một công cụ.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Nhấp chuột vào Thêm một biểu tượng phong cách lớp từ phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Nhấn vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như hình. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Chúng tôi đã có kết quả tiếp theo:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Chèn mặt nạ trên cùng một lớp bằng cách chọn Add layer mask trên phần dưới cùng của bảng Layers và chọn bàn chải tròn cứng màu đen.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Sơn trong mặt nạ bằng cách sử dụng bàn chải này để ẩn các yếu tố không cần thiết vì nó được thể hiện dưới đây:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Tạo một bản sao của lớp gần đây đã có sự nổi bật và rasterize lớp của bản sao. Trong trường hợp này tạo ra một lớp mới ở trên lớp của bản sao và giữ nút Ctrl để chọn cả hai lớp, nhấn Ctrl + E để Merge Down.

Trên lớp rasterized áp dụng các bộ lọc sau: Filter> Blur> Gaussian blur.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Chúng tôi đã có kết quả tiếp theo:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Làm cho bốn bản sao của lớp được thực hiện cuối cùng với điểm nhấn vào nó và chọn Free Transform (Ctrl + T) để thay đổi kích cỡ của bản, đặt chúng theo cùng một cách cho thấy hình ảnh tiếp theo:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Bản sao thứ hai:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Bản sao thứ ba:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Bản sao thứ tư:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Chúng tôi đã có kết quả tiếp theo:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

 

Xem tiếp : Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6 phần 2