Loading ...

Làm Thế Nào Để Tạo Ra Thiệp Giáng Sinh Với Bóng Và Ribbon Xanh Trong Adobe Photoshop Cs6 Phần 2

Xem lại : Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6 phần 1

Sử dụng công cụ Pen (P)công cụ Convert Point, chúng ta sẽ vẽ tiếp theo các yếu tố hỗ trợ cho bóng Giáng sinh. Chúng tôi cần phải đại diện cho bắt đầu các điểm neo, đánh dấu đường viền của phần tử được. Sau đó, chọn công cụ Convert Point để điều chỉnh hình dạng cuối cùng.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Đối với các lớp có chứa các quả bóng yếu tố hỗ trợ nhấp chuột vào một biểu tượng phong cách lớp từ phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Nhấn vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như hình. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Thêm Drop Shadow:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Chúng tôi đã có kết quả tiếp theo:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Sử dụng công cụ Ellipse Tool (U), chúng tôi sẽ đại diện cho một chiếc nhẫn nhỏ vào sự hỗ trợ. Để bắt đầu, chúng ta sẽ vẽ hình elip đầu tiên. Nhấn nút Alt hoặc chọn Trừ đi từ khu vực hình dạng (-) từ thanh Options và vẽ hình elip khác để cắt phần giữa của vòng như hình vẽ. Lớp vòng phải được nằm dưới lớp có chứa yếu tố hỗ trợ của quả bóng. Màu vòng là # 59270D.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Đặt Điền đến 74% cho layer này.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Tạo một bản sao của lớp được thực hiện cuối cùng và chọn Free Transform (Ctrl + T) để thay thế lớp của bản sao bên trái cùng một cách thể hiện dưới đây. Lớp này sẽ được nằm cũng thấp hơn so với các lớp có chứa các yếu tố hỗ trợ của quả bóng Giáng sinh.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Nhấp chuột vào Thêm một biểu tượng phong cách lớp từ phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Nhấn vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như hình. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Chúng tôi đã có kết quả tiếp theo:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Tạo một bản sao của layer vòng gần đây được thực hiện và sau đó loại bỏ các phong cách Gradient Overlay và điền vào các lớp với các màu sau: # 541.715.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Thiết lập chế độ hòa trộn cho layer này là Darker Color.

Chèn mặt nạ trên lớp, chúng tôi đã có bằng cách chọn Add layer mask trên phần dưới cùng của bảng Layers và chọn bàn chải tròn cứng màu đen.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Sơn trong mặt nạ để che giấu lớp chỉ để lại một bóng tối nhỏ bên trong vòng tròn. Áp dụng một bàn chải của độ cứng khác nhau và giá trị Opacity khác nhau.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Đại diện cho doanh nghiệp là một yếu tố nổi bật trên hỗ trợ của quả bóng trên layer chứa sự hỗ trợ của chính nó. Sử dụng các công cụ tương tự: Pen Tool (P)công cụ Convert Point.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Nhấp chuột vào Thêm một biểu tượng phong cách lớp từ phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Nhấn vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như hình. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Chúng tôi đã có kết quả tiếp theo:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Tạo một layer mới và chọn bàn chải mềm tròn từ công cụ Brush Tool (B).

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Sử dụng bàn chải này để thêm một số điểm giống như cách hiển thị trên hình ảnh tiếp theo, bằng cách sử dụng màu # F68700 (Opacity brush - 30%).

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Đặt Điền đến 67% cho layer này và thay đổi chế độ Blending Color Dodge.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Giữ nút Ctrl và click vào layer bóng đầu tiên trong Layers panel để có được những lựa chọn tiếp theo.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Chọn layer với bàn chải trong Layers panel và click vào phần dưới cùng của Layers panel trên Add layer mask để cắt lớp của bàn chải xung quanh quả bóng:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Tạo một layer mới và chọn brush Soft Round từ Brush Tool (B). Chúng ta cần để tùy chỉnh brush của chúng tôi trong bảng Brushes (F5), chọn Brush Tip Shape. Nhấp và kéo bất kỳ của các thanh trượt để thay đổi kích thước, khoảng cách và góc bàn chải như hiển thị. Xem trước cửa sổ hiển thị các brushstroke thay đổi.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Chuyển xuống Shape Dynamics và áp dụng các thiết lập sau:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Áp dụng Scattering:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Tới chuyển:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Bây giờ bạn có thể sử dụng bàn chải này của màu trắng để đại diện cho tuyết (bàn chải cứng - 100%).

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Thiết lập chế độ hòa trộn cho layer này là Overlay.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Tạo một bản sao của lớp được thực hiện cuối cùng và thay đổi Fill đến 40% trên lớp của bản sao, cũng thiết lập các chế độ Blending bình thường.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Tạo một layer mới và áp dụng cùng một bàn chải trước khi màu trắng, Opacity - 60%, độ cứng - 0%.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Tạo một bản sao của lớp gần đây được thực hiện với bàn chải:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ một dải ruy băng đó sẽ có các văn bản chúc mừng. Chọn công cụ Pen (P), thiết lập chế độ vẽ trên Shape Layer trong thanh Options và vẽ các hình tiếp theo như hình với # 299.546 màu. Sử dụng Convert Point Tool để điều chỉnh hình dạng. Lớp của băng phải được nằm dưới lớp có chứa các bàn chải sử dụng khi đại diện cho tuyết.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Tạo một layer mới trên một của ribbon và chọn bàn chải mềm tròn từ công cụ Brush Tool (B). Màu sắc của bàn chải là # 91CD00 (Opacity 40%).

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Thêm hai điểm lớn trên các cạnh của băng ở hai bên trái và phải. Ở phía bên trái chúng tôi sẽ áp dụng thêm màu vàng.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Giữ phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac OS) và click giữa lớp của bàn chải và lớp của ribbon trong bảng Layers để tạo một Clipping Mask.

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Chúng tôi đã có kết quả tiếp theo:

Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6

Xem tiếp  : Làm thế nào để tạo ra Thiệp Giáng sinh với bóng và Ribbon xanh trong Adobe Photoshop CS6 phần 3