Loading ...

Làm Thế Nào Để Tạo Shiny Giáng Sinh Balls Trên Nền Thời Trang Trong Adobe Photoshop Cs6 Phần 3

 

Xem lại : Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6 phần 1

Xem lại : Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6 phần 2

 

Hãy đại diện cho doanh nghiệp bóng của quả bóng, sử dụng công cụ Ellipse Tool (U) để vẽ cho sự khởi đầu của một vòng tròn màu # 072.730. Lớp này phải được nằm dưới lớp của quả bóng.

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Tới Panel Mask và thiết lập Feather 20px (trong trường hợp nếu bạn có thể tìm thấy Mask Panel nằm ở phía bên phải chỉ cần kích hoạt nó trên menu chính của Windows> Mặt nạ):

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Đặt Điền đến 80% cho layer này.

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Bây giờ chúng tôi sẽ đại diện cho các lớp tiếp theo thuộc về bóng tối, bằng cách sử dụng cùng một Ellipse Tool (U) và màu # 4A0060. Các tùy chọn mặt nạ đều giống nhau với những người từ các ví dụ trước. Đặt lớp trên trước đó, nhưng thấp hơn so với các lớp của quả bóng.

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Đặt Điền đến 80% cho layer này và thay đổi chế độ Blending Color.

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Chúng tôi đã có kết quả tiếp theo:

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Kết hợp trong một nhóm lớp 'tất cả các chủ đề (nhấn Ctrl nút để chọn các lớp cần thiết và giữ nút chuột trái trong khi kéo các lớp được chọn vào Create a new group từ phần dưới cùng của bảng Layers).

Tạo một bản sao của nhóm chúng tôi đã có và chọn Free Transform (Ctrl + T), chúng tôi có thể mở rộng kích thước của bản sao và đặt chúng theo cùng một cách từ dưới đây:

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Tiếp theo chúng ta phải rút ra những bài cho các quả bóng Giáng sinh, bằng cách sử dụng công cụ Line Tool (U) và thiết lập Trọng lượng 3px trong thanh Options. Lớp có chứa các chủ đề sẽ được nằm dưới lớp của quả bóng.

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Màu sắc cho FillStroke lựa chọn:

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Chúng tôi đã có kết quả tiếp theo:

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Chọn công cụ Ellipse Tool (U) để vẽ một vòng tròn nhỏ màu # F894FB. Đặt layer này dưới lớp của quả bóng.

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Đặt Điền đến 52% cho layer này.

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Hãy đại diện cho doanh nghiệp nhiều vòng tròn nhỏ cùng màu với đường kính khác nhau và Điền giá trị. Đặt lớp dưới lớp có chứa các quả bóng Giáng sinh và chủ đề.

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Sử dụng công cụ tương tự, chúng ta nên vẽ bây giờ ba vòng tròn màu trắng mà lớp phải được trộn với các lớp có chứa các vòng tròn màu hồng, đặt chúng dưới lớp của quả bóng.

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Chèn mặt nạ trên mỗi lớp chứa vòng tròn màu trắng bằng cách chọn Add layer mask trên phần dưới cùng của bảng Layers và chọn bàn chải mềm tròn màu đen (đặt Opacity đến 40% trong thanh Options).

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Sơn trong mặt nạ bằng cách sử dụng bàn chải này để ẩn các vòng tròn màu trắng chính xác theo cùng một cách thể hiện trên hình ảnh.

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Vẽ nền bây giờ phần trên bên trái của nó. Lần này, tạo một layer mới và áp dụng các bàn chải mềm tròn trên nó màu trắng (Opacity brush - 20%), tương tự áp dụng trong ví dụ trước.

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Thiết lập chế độ hòa trộn cho layer này là Overlay.

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Tạo một layer mới và chọn công cụ Paint Bucket Tool (G) để điền vào nó với màu # F5F0A7:

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Đặt Điền đến 24% cho layer này và thay đổi chế độ Blending Color.

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Tạo một layer mới và chọn cho nó cùng một công cụ đề cập ở trên và điền vào các lớp với màu # 45002B.

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Chèn mặt nạ trên lớp bằng cách chọn Add layer mask trên phần dưới cùng của bảng Layers và chọn bàn chải mềm tròn màu đen.

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Sơn trong mặt nạ bằng cách sử dụng bàn chải này để ẩn phần trung tâm của lớp:

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Thiết lập chế độ hòa trộn cho layer này là Overlay.

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Tạo một layer mới và sử dụng Paint Bucket Tool (G) điền vào các lớp với màu # 190.007.

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Đặt Điền đến 28% cho layer này và thay đổi chế độ Blending thành Soft Light.

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Nhấp vào Tạo điền mới hoặc lớp điều chỉnh từ phần dưới cùng của bảng Layers và bấm vào để Curves để điều chỉnh hình dạng đường cong như hình để làm cho một chút chỉnh sửa màu.

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Chúng tôi đã có kết quả tiếp theo:

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Tạo một layer mới và chọn brush mềm tròn màu trắng (Opacity brush - 15%).

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Sử dụng thsi bàn chải để vẽ những bông tuyết trên các quả bóng Giáng sinh:

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Thiết lập chế độ hòa trộn cho layer này là Overlay.

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Tạo một layer mới và áp dụng một lần nữa bàn chải mềm tròn sử dụng trước khi sơn nền trên vùng hiển thị dưới đây. Màu sắc của bàn chải là màu trắng (brush Opacity - 20%).

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Cuối cùng chèn văn bản chúc mừng trên thẻ kỳ nghỉ của chúng tôi. Chọn công cụ Horizontal Type (T). Chọn một phông chữ, kích thước và màu sắc trong bảng điều khiển nhân vật.

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Click vào vải và gõ "Merry Christmas '. Nhấn Enter để áp dụng các văn bản.

Làm thế nào để Tạo Shiny Giáng sinh Balls trên nền thời trang trong Adobe Photoshop CS6

Minh họa của chúng tôi với Shiny Giáng sinh Balls trên Stylish Bối cảnh là xong!

Giáng sinh vui vẻ và Chúc mừng năm mới!