Loading ...

Thiết Kế Website Chuẩn Seo - Học Photoshop Căn Bản Phần 19

Chào mừng đến với bài học photoshop từ CTWEB Một sồ bài đầu sẽ chỉ là giới thiệu các khái niệm và chức năng căn bản, có thể sẽ khá là buồn ngủ =). Nhưng chúng ta sẽ vào đến những phần thực dụng và hay ho hơn sớm thôi. Hãy nhớ những bài học đầu tiên này nhắm đến những người chưa sử dụng PS bao giờ.