Loading ...

Tầm nhìn cho các trang nhỏ khi thiết kế website

Khi bạn đã xác định loại trang bạn cần, đã đến lúc suy nghĩ về loại thông tin có trên các trang đó.

Một lần nữa, bạn sẽ dựa nhiều vào con đường người dùng bạn đã tạo cho các mục tiêu chính của mình trong bước đầu tiên.

Trên mỗi trang, bạn sẽ muốn suy nghĩ về thông tin mà người dùng sẽ muốn tìm hiểu trên trang cụ thể đó, bước tiếp theo của họ là gì và làm thế nào để chuyển chúng sang bước đó.

Ở đây bạn sẽ tập trung vào việc giảm tiếng ồn và giúp thực hiện bước tiếp theo trong đường dẫn rõ ràng nhất có thể cho người dùng. Để quyết định những gì cần đặt trên mỗi trang, hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau:

Làm thế nào mà người dùng kết thúc trên trang này?

Tại sao họ chọn đến trang này?

Họ nên đi đâu tiếp theo?

Họ cần thông tin gì để có thể thoải mái thực hiện bước tiếp theo?

Làm thế nào tôi có thể làm cho bước tiếp theo rõ ràng nhất có thể cho họ?

Với những câu hỏi này, bạn sẽ có thể có được một ý tưởng khá hay về loại thông tin nào sẽ tồn tại trên trang, những lời kêu gọi hành động nào bạn nên nêu và cách giúp người dùng di chuyển trong suốt hành trình của họ.

CÁC TRANG NHỎ KHI THIẾT KẾ WEBSITE

Chiến lược trang có thể có nhiều hình thức khác nhau. Chúng có thể là những ghi chú đơn giản về các phần khác nhau mà bạn muốn trên mỗi trang hoặc chúng có thể là một bản phác thảo của trang nếu bạn trực quan hơn.

Có rất nhiều điều cần suy nghĩ khi xây dựng chiến lược trang web của bạn, vì vậy đừng căng thẳng nếu bạn cảm thấy hơi quá tải.

Nếu bạn ghi nhớ một ánh sáng hướng dẫn đơn giản, nó sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn ở từng giai đoạn trong quy trình. Tất cả chỉ rút gọn thành một cụm từ đơn giản:

Ngừng đưa ra quyết định dựa trên những gì doanh nghiệp muốn từ trang web của mình và bắt đầu suy nghĩ về những gì bạn muốn là người mua.

Hãy nghĩ về lần cuối cùng bạn truy cập một trang web với tư cách là người mua. Bạn muốn gì Sử dụng quan điểm đó cho tất cả mọi thứ bạn làm và bạn sẽ là vàng.

Hãy nhớ rằng trang web của bạn không bao giờ được thực hiện và bạn nên liên tục thêm các mục mới vào chiến lược của mình, nhưng bắt đầu với nền tảng phù hợp sẽ làm cho nó dễ dàng hơn vô cùng.