Loading ...

Phương thức thiết kế trang web

Nếu có thể, hãy yêu cầu đảm bảo rằng tất cả các tài sản trí tuệ trong trang web là tác phẩm của chính người thiết kế và chưa được sao chép. Điều này phải được hỗ trợ với một khoản bồi thường trong trường hợp quyền của các bên thứ 3 bị vi phạm bởi trang web không do lỗi của bạn và bạn bị kiện. Điều cần thiết là khoản bồi thường này tiếp cận các thành phần bản quyền khác mà nhà thiết kế web đang cung cấp, chẳng hạn như dịch vụ bản quyền, hình ảnh và bất kỳ video hoặc các tính năng khác.

 Mặt khác, nếu bạn đang cung cấp tài liệu như ảnh thì đừng sốc nếu bạn cần đưa ra một sự đảm bảo và bồi thường tương tự cho nhà thiết kế.

 Hầu hết các bất đồng phát triển vì những kỳ vọng không chính xác. Thật quá đơn giản để giả sử nhà phát triển thiết kế web hiểu những gì bạn ngụ ý. Vì vậy, đảm bảo có một đặc điểm kỹ thuật đặt ra những gì bạn mong muốn nhận được và khi nào.

Một nguyên nhân rõ ràng khác của xung đột bao gồm thanh toán. Báo giá hoặc báo giá sẽ bao gồm những gì và bạn có thể được yêu cầu trả thêm chi phí gì? Thật quá dễ dàng khi bạn không hiểu được mức độ của công việc liên quan đến bất kỳ yêu cầu nào bạn đưa ra cho các bit và phần bổ sung, để gây sốc khi bạn khám phá ra nó sẽ tốn bao nhiêu tiền. Thực hành tuyệt vời là yêu cầu nhà phát triển chỉ ra trước bất cứ điều gì sẽ thu thêm phí để bạn có thể chọn không đi trước nếu nó sẽ quá đắt. Một ý tưởng tuyệt vời khác là thanh toán theo từng giai đoạn và ngay khi bạn đăng xuất từng giai đoạn.

Sau khi quản lý để tìm một nhà thiết kế có uy tín, bước tiếp theo là sắp xếp hợp đồng lưu trữ, hỗ trợ và bảo trì cho trang web của bạn, đây sẽ là chủ đề của một bài viết khác.

Suy nghĩ về các điều khoản hợp đồng TRƯỚC KHI chính thức ủy quyền cho nhà thiết kế là điều quan trọng. Theo luật, một hợp đồng được ký kết khi 3 Ps được hiểu - đó là lễ kỷ niệm, chi phí và công việc. Vì vậy, các công ty phải đảm bảo thảo luận về các điều khoản ngay từ đầu để nhà thiết kế web hiểu rằng họ không chính thức tham gia để thực hiện công việc cho đến khi các điều khoản đã được sắp xếp. Điều không được công chúng ưa chuộng là không cần thiết phải ký hợp đồng để tuân theo nó.

Điều đáng ngạc nhiên là một số doanh nghiệp sẽ yêu cầu các nhà thiết kế trang web của họ đăng ký tên miền cho họ. Rõ ràng, họ không hiểu rõ các vấn đề có thể xảy ra. Tên miền được dựa trên thỏa thuận, vì vậy người dùng tên phải là chủ sở hữu trong đó tên miền được giữ.

Nếu nhà thiết kế web chạy đến Pháp và kiểm soát trang web, sẽ có những khó khăn thực sự cho doanh nghiệp có tên miền thuộc sở hữu của nhà thiết kế đó. Bằng cách đăng ký tên miền trong tên riêng của chủ sở hữu tổ chức, chủ sở hữu sẽ giữ vị trí thực hiện bất kỳ bước pháp lý cần thiết và các bước khác liên quan đến tên miền trang web của riêng mình.