Loading ...

Nên biết về thiết kế trang web

Thiết kế trang web yêu cầu sự quen thuộc tốt với các thuật ngữ cơ bản trực tuyến và bối cảnh thiết kế trang web. Dưới đây là trình bày các thuật ngữ và nguyên tắc chính cần phải hiểu để có thể đánh giá được cách hoạt động của các trang web.

Dưới đây là các thuật ngữ cơ bản chính để phát triển thiết kế trang web:

thiết kế trang web chuyên nghiệp hcm

  1. WWW: về cơ bản, mạng thường là một số trang web được kết nối với nhau và cũng với người chơi game thông qua nhà cung cấp kết nối mạng. Khi một người nào đó muốn truy cập một trang web, anh ta nhập địa chỉ với trang web bên trong trình duyệt. Trình duyệt là một công cụ nhận các trang web và trình bày nó cho người dùng. Các chữ cái www cho biết giao thức được sử dụng để truy cập vào các trang web. Giao thức này được đặt tên là giao thức truyền siêu văn bản. Www là từ viết tắt của World Wide Web đó.
  2. Trang web: trang web bao gồm một số trang dành cho trang web. Các trang tạo thành trang web chỉ là các tệp thông thường được lưu trữ trên máy tính nhưng chúng là các tài liệu HTML. Các tài liệu HTML này được nhóm lại trong các thư mục và được tải lên máy chủ web để tạo nên trang web. Trang web có thể có nhiều phòng ban mỗi phòng ban được đại diện từ thư mục.
  3. Đối tượng: Nhiều loại người đang truy cập vào world wide web ngày nay vì người dùng net tiếp tục tăng quá lớn. Việc thiết kế một trang web cho phù hợp với
  4. mọi loại người không thể dễ dàng thực hiện được. Điều này là do bạn có thể tìm thấy các trang web của những người thích giải trí và bạn sẽ tìm thấy các trang web dành cho những người mà họ thích thông tin văn hóa và

Để tạo kiểu cho một trang web có lẽ sẽ tiếp cận được nhiều người nhất, nhà thiết kế internet phải làm cho thiết kế của nó đơn giản. Điều này có thể đạt được bằng cách thiết kế trang web chỉ với HRML và giảm thiểu mã JavaScript và sau đó là bất kỳ tập lệnh nào khác bên trong trang.

  1. Nội dung: thông tin có thể là cốt lõi của trang web. Mỗi trang được tạo ra bởi bài viết này bên trong. Nội dung là một trong những thứ quan trọng nhất đối với việc thiết kế trang web. Nội dung cần đáp ứng nhiều điều kiện để phù hợp với người dùng. Điều quan trọng nhất thường là độc nhất với chất lượng hàng đầu. Ngoài ra, chủ sở hữu trang web phải cập nhật nó thường xuyên để thu hút người truy cập cũng như robot công cụ tìm kiếm.
  2. Bố cục: bố cục sẽ là thiết kế trong trang web. Nó đề cập đến cách trang web được tổ chức và liên kết với nhau. Nó cũng đề cập đến các phông chữ văn bản và cả đồ họa bên trong trang web. Người thiết kế web phải thiết kế bố cục cẩn thận, thiết kế bởi vì bố cục một mình có thể mang lại giá trị cho trang web vì nó phản ánh toàn bộ diện mạo của thiết kế trang web. Nó cũng phải đơn giản bất cứ khi nào có thể đối với các công cụ tìm kiếm như yahoo như một cách để biết trang web được tổ chức như thế nào.

Một yếu tố quan trọng trong thiết kế bố cục sẽ là thời gian tải. Thời gian tải sẽ là thời gian cần thiết để tải một trang cho trang web. Thời gian căng thẳng càng nhỏ, hiệu suất tốt hơn cho trang web đó. Thời gian tải nhỏ hơn có thể tăng thứ hạng bên trong các công cụ tìm kiếm như google và cũng khuyến khích mọi người mở nhiều trang hơn bên trong trang web.