Loading ...

Dịch vụ chăm sóc web, quản trị website

Tiết kiệm thời gian . Tri ân giảm giá 20% . Tối ưu SEO Onpage

Gói chăm sóc website

Chăm sóc 1

Chăm sóc 2

Chăm sóc 3

Chăm sóc 4

Giá tháng
500.000đ
1.000.000đ
2.000.000đ
3.000.000đ
Tối ưu SEO Onpage
Số sản phẩm, tin tức 30 60 120 250
Thời gian cập nhật 24h 12h 6h 3h
Báo cáo sau khi cập nhật
Xem thống kê web 24/24
Thêm từ khóa cho trang
Tri ân giảm giá 20%
Hợp đồng tối thiểu 4 Tháng 3 Tháng 3 Tháng 3 Tháng