Loading ...

Tương Lai Của Việc Xây Dựng Hệ Thống Backlink Phần I

Một lưu ý nhanh chóng trên các liên kết spam

Nền tảng của tôi là một trong những spam vì vậy tôi không thể không giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng. Thư rác sẽ tiếp tục làm việc với các hit ngắn hạn và giải phóng và ghi các trang web. Tôi đã nói chuyện trước khi về vị trí của tôi về điều này vì vậy tôi sẽ không đi vào chi tiết quá nhiều ở đây. Tôi sẽ nói rằng mặc dù những người nằm trong top 1% của kẻ gửi thư rác sẽ tiếp tục kiếm tiền, nhưng ngay cả đối với họ, nó sẽ khó có thể duy trì trong một khoảng thời gian dài.

Chúng ta hãy chuyển sang một số chi tiết của các chi tiết xung quanh quan điểm của tôi trong tương lai bằng cách đầu tiên nhìn vào quá khứ và hiện tại.

 

Những gì chúng ta đã thấy trong quá khứ

Google đã không hiểu được liên kết.

Các vấn đề cơ bản mà Google đã có một thời gian dài là vì họ chưa hiểu rõ về các liên kết. Họ không hiểu được những điều như:

Bao nhiêu tin tưởng cho một liên kết

Cho dù một liên kết được thực sự editorially được hay không

Cho dù một liên kết được trả hay không

Nếu một liên kết là chất lượng thực sự cao (PageRank không phải là hoàn hảo)

Làm thế nào có liên quan là một liên kết

Trong khi họ vẫn còn có việc phải làm trên tất cả trong số này, họ đã nhận được tốt hơn trong những năm gần đây. Tại một thời gian, một liên kết là một liên kết và nó đã được khá nhiều trường hợp của bất cứ ai có hầu hết các liên kết, giành chiến thắng. Tôi nghĩ rằng trong một thời gian dài, Google đã cố gắng rất khó hiểu liên kết và tìm những người thân mà là chất lượng cao, nhưng đã có rất nhiều tiếng ồn đó là rất khó khăn. Tôi nghĩ rằng cuối cùng họ nhận ra rằng họ đã tấn công các vấn đề từ một góc độ khác nhau. Vì vậy, thay vì tập trung vào việc tìm kiếm "tốt" tín hiệu của các liên kết, họ tập trung vào việc tìm kiếm "xấu" tín hiệu và bắt đầu hành động trên chúng. Điều này không khắc phục được tất cả mọi thứ, nhưng nó đã đủ để gây sốc ngành công nghiệp của chúng tôi vào di chuyển ra khỏi chiến thuật nhất định và do đó, đã có thể giúp làm giảm rất nhiều tiếng ồn mà Google đã nhìn thấy.

 

Những gì chúng ta đang nhìn thấy ngay bây giờ

Google đang tìm hiểu thêm về ngôn ngữ.

Google đang nhận được tốt hơn ở sự hiểu biết tất cả mọi thứ. Hummingbird chỉ là sự khởi đầu của những gì Google hy vọng sẽ đạt được trên mặt trận này và nó đứng vào lý do đó cùng một loại công nghệ giúp công việc truy vấn sau đây, cũng sẽ giúp Google hiểu được liên kết tốt hơn.

Không nhiều người trong ngành công nghiệp tìm kiếm cho biết nhiều khi Google đã thuê anh chàng này trở lại vào năm 2012 . Chúng ta có thể khá chắc chắn rằng đó là một phần công việc của mình xuống mà chúng ta đang nhìn thấy những loại hiểu biết về ngôn ngữ mà chúng ta đang có. Tác phẩm của ông chỉ mới bắt đầu, tuy nhiên, và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy truy vấn giống như một ở trên mà chỉ cần không nên làm việc, nhưng họ làm. Tôi cũng nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy nhiều trường hợp nhân viên của Google không biết lý do tại sao một cái gì đó đứng nơi nó.

Google là sự hiểu biết nhiều hơn về con người.

 

Tôi nói về điều này nhiều hơn một chút nhưng dưới đây để nhanh chóng tóm tắt ở đây, Google đang tìm hiểu thêm về chúng tôi tất cả các thời gian. Nó có thể có vẻ đáng sợ, nhưng thực tế là Google muốn càng nhiều dữ liệu càng tốt từ chúng tôi để họ có thể phục vụ và kết quả tìm kiếm cao hơn quảng cáo của khóa học. Chúng được hiểu biết thêm rằng các từ khóa, chúng tôi gõ vào Google có thể không thực sự là những gì chúng tôi muốn tìm, cũng không phải là những từ khóa đủ để tìm thấy những gì chúng ta thực sự muốn. Google cần bối cảnh nhiều hơn.

Tom Anthony đã nói về điều này rộng rãi vì vậy tôi sẽ không đi vào chi tiết hơn tải. Tuy nhiên, để đưa nó trở lại liên kết xây dựng, điều quan trọng là phải nhận thức được điều này là vì nó có nghĩa là ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy có thể có nghĩa là quay số trên các liên kết bị từ chối nhiều hơn một chút.

Nếu bạn quan tâm vui lòng chọn xem tiếp Tương lai của việc xây dựng hệ thống backlink phần II