Loading ...

Sao Tôi Bị Chìm Đắm Trong Suy Nghĩ

Sao tôi bị chìm đắm trong suy nghĩ?

Bởi vì bạn bị đồng nhất với nó, các quá trình ý nghĩ vô tình mà bạn không nhận ra liên tục độc thoại hay đối thoại trong đầu bạn vào mọi lúc. Bạn có lẽ đã bắt gặp người "điên" trên phố tự nói hay tự lảm nhảm không dừng. Vâng, điều đó cũng chẳng khác gì mấy với điều bạn và tất cả mọi người "bình thường" khác làm, ngoại trừ rằng bạn không nói to nó ra. Tiếng nói này bình luận, tự biện, phán xét, so sánh, phàn nàn, thích, không thích và vân vân. Điều khá thông thường tiếng nói đó là kẻ thù tồi tệ nhất của riêng bạn. Nhiều người sống với kẻ hành hạ trong đầu mình liên tục tấn công và trừng phạt họ và làm suy kiệt sinh lực của họ. Đó là nguyên nhân của khổ và bất hạnh không nói ra được, cũng như bệnh tật.

Bất kì khi nào bạn có khả năng quan sát tâm trí bạn, bạn không còn bị mắc bẫy trong nó. Hiện diện như người chứng kiến quan sát tâm trí bạn đi - các ý nghĩ và xúc động của bạn cũng như phản ứng của bạn trong đa dạng tình huống. Đừng phán xét hay phân tích điều bạn quan sát. Cứ quan sát ý nghĩ, cảm xúc, xúc động quan sát phản ứng. Bất kì cái gì vô ý thức đều tan biến khi bạn chiếu ánh sáng của ý thức lên nó. Một khi bạn biết cách làm tan biến vô thức thông thường, ánh sáng của sự hiện diện của bạn sẽ bừng sáng quyền năng tự quan sát của bạn, quyền năng giám sát trạng thái bên trong của bạn sẽ trở nên sắc bén. Rồi bạn có thể thấy rằng tình huống thay đổi mà không có nỗ lực nào về phần bạn. Trong bất kì trường hợp nào, bạn đều tự do.

mo rong tam hon

Sao tôi bị chìm đắm trong suy nghĩ?

Bởi vì bạn bị đồng nhất với nó, các quá trình ý nghĩ vô tình mà bạn không nhận ra liên tục độc thoại hay đối thoại trong đầu bạn vào mọi lúc. Bạn có lẽ đã bắt gặp người "điên" trên phố tự nói hay tự lảm nhảm không dừng. Vâng, điều đó cũng chẳng khác gì mấy với điều bạn và tất cả mọi người "bình thường" khác làm, ngoại trừ rằng bạn không nói to nó ra. Tiếng nói này bình luận, tự biện, phán xét, so sánh, phàn nàn, thích, không thích và vân vân. Điều khá thông thường tiếng nói đó là kẻ thù tồi tệ nhất của riêng bạn. Nhiều người sống với kẻ hành hạ trong đầu mình liên tục tấn công và trừng phạt họ và làm suy kiệt sinh lực của họ. Đó là nguyên nhân của khổ và bất hạnh không nói ra được, cũng như bệnh tật.

Bất kì khi nào bạn có khả năng quan sát tâm trí bạn, bạn không còn bị mắc bẫy trong nó. Hiện diện như người chứng kiến quan sát tâm trí bạn đi - các ý nghĩ và xúc động của bạn cũng như phản ứng của bạn trong đa dạng tình huống. Đừng phán xét hay phân tích điều bạn quan sát. Cứ quan sát ý nghĩ, cảm xúc, xúc động quan sát phản ứng. Bất kì cái gì vô ý thức đều tan biến khi bạn chiếu ánh sáng của ý thức lên nó. Một khi bạn biết cách làm tan biến vô thức thông thường, ánh sáng của sự hiện diện của bạn sẽ bừng sáng quyền năng tự quan sát của bạn, quyền năng giám sát trạng thái bên trong của bạn sẽ trở nên sắc bén. Rồi bạn có thể thấy rằng tình huống thay đổi mà không có nỗ lực nào về phần bạn. Trong bất kì trường hợp nào, bạn đều tự do.

Tự do khỏi khổ đau ngay bây giờ

Tất cả mọi tiêu cực đều có nguyên nhân từ việc tích luỹ thời gian tâm lí và việc phủ nhận hiện tại. Khó chịu, lo âu, căng thẳng, lo nghĩ - đủ mọi dạng sợ hãi - đều có nguyên nhân bởi quá nhiều tương lai, và không đủ hiện tại. Mặc cảm, hối tiếc, oán giận, trách móc, buồn rầu, cay đắng, và đủ mọi dạng không tha thứ đều có nguyên nhân bởi quá nhiều quá khứ, và không đủ hiện tại.

Phần lớn mọi người đều thấy khó tin được rằng trạng thái tâm thức hoàn toàn tự do khỏi mọi sự tiêu cực là điều có thể. Ấy vậy mà điều này là trạng thái giải thoát mà tất cả các giáo huấn tâm linh đều trỏ tới. Nó là lời hứa hẹn về cứu giúp, không trong tương lai ảo tưởng mà ngay ở đây và bây giờ.

phat giao viet nam

Nếu tất cả mọi vấn đề của bạn hay các nguyên nhân được cảm nhận về đau khổ hay bất hạnh đều bị loại bỏ một cách màu nhiệm cho bạn hôm nay, nhưng bạn không trở thành hiện tại hơn, ý thức hơn, thì bạn chẳng mấy chốc sẽ thấy bản thân mình cùng một tập các vấn đề hay nguyên nhân đau khổ tương tự, giống như cái bóng đi tới bất kì đâu bạn đi. Chung cuộc, chỉ có một vấn đề thôi: bản thân tâm trí gắn với thời gian.

Cho nên mang nhiều ý thức hơn vào cuộc sống của bạn. Theo cách này, bạn trưởng thành trong quyền năng của hiện tại. Nó sinh ra một trường năng lượng trong bạn và xung quanh bạn một tần số rung động cao. Không vô thức nào, không tiêu cực nào, không mối bất hoà hay bạo hành nào có thể đi vào trong trường đó và tồn tại, cũng như bóng tối không thể tồn tại trong sự hiện diện của ánh sáng.

Khi bạn là nhân chứng của ý nghĩ và xúc động của bạn, vốn là phần bản chất của việc hiện diện, bạn có thể ngạc nhiên khi bạn lần đầu tiên trở nên nhận biết về cái nền "tĩnh tại" của vô thức thông thường và nhận ra bạn thực sự thoải mái bên trong mình hiếm hoi đến thế nào, nếu có. Trên mức độ suy nghĩ, bạn sẽ thấy rất nhiều chống đối dưới dạng phán xét, không bằng lòng và phóng chiếu tâm trí ra xa khỏi bây giờ. Trên mức độ xúc động, sẽ có dòng chảy ngầm của sự khó chịu, căng thẳng, chán chường hay thần kinh. Cả hai đều là những khía cạnh của tâm trí chống đối của nó. Hiện tại là chìa khoá của tự do, cho nên bạn chỉ có thể tự do bây giờ.

Eckhart Toll

Tự do khỏi khổ đau ngay bây giờ

Tất cả mọi tiêu cực đều có nguyên nhân từ việc tích luỹ thời gian tâm lí và việc phủ nhận hiện tại. Khó chịu, lo âu, căng thẳng, lo nghĩ - đủ mọi dạng sợ hãi - đều có nguyên nhân bởi quá nhiều tương lai, và không đủ hiện tại. Mặc cảm, hối tiếc, oán giận, trách móc, buồn rầu, cay đắng, và đủ mọi dạng không tha thứ đều có nguyên nhân bởi quá nhiều quá khứ, và không đủ hiện tại.

Phần lớn mọi người đều thấy khó tin được rằng trạng thái tâm thức hoàn toàn tự do khỏi mọi sự tiêu cực là điều có thể. Ấy vậy mà điều này là trạng thái giải thoát mà tất cả các giáo huấn tâm linh đều trỏ tới. Nó là lời hứa hẹn về cứu giúp, không trong tương lai ảo tưởng mà ngay ở đây và bây giờ.

Nếu tất cả mọi vấn đề của bạn hay các nguyên nhân được cảm nhận về đau khổ hay bất hạnh đều bị loại bỏ một cách màu nhiệm cho bạn hôm nay, nhưng bạn không trở thành hiện tại hơn, ý thức hơn, thì bạn chẳng mấy chốc sẽ thấy bản thân mình cùng một tập các vấn đề hay nguyên nhân đau khổ tương tự, giống như cái bóng đi tới bất kì đâu bạn đi. Chung cuộc, chỉ có một vấn đề thôi: bản thân tâm trí gắn với thời gian.

Cho nên mang nhiều ý thức hơn vào cuộc sống của bạn. Theo cách này, bạn trưởng thành trong quyền năng của hiện tại. Nó sinh ra một trường năng lượng trong bạn và xung quanh bạn một tần số rung động cao. Không vô thức nào, không tiêu cực nào, không mối bất hoà hay bạo hành nào có thể đi vào trong trường đó và tồn tại, cũng như bóng tối không thể tồn tại trong sự hiện diện của ánh sáng.

Khi bạn là nhân chứng của ý nghĩ và xúc động của bạn, vốn là phần bản chất của việc hiện diện, bạn có thể ngạc nhiên khi bạn lần đầu tiên trở nên nhận biết về cái nền "tĩnh tại" của vô thức thông thường và nhận ra bạn thực sự thoải mái bên trong mình hiếm hoi đến thế nào, nếu có. Trên mức độ suy nghĩ, bạn sẽ thấy rất nhiều chống đối dưới dạng phán xét, không bằng lòng và phóng chiếu tâm trí ra xa khỏi bây giờ. Trên mức độ xúc động, sẽ có dòng chảy ngầm của sự khó chịu, căng thẳng, chán chường hay thần kinh. Cả hai đều là những khía cạnh của tâm trí chống đối của nó. Hiện tại là chìa khoá của tự do, cho nên bạn chỉ có thể tự do bây giờ.

Eckhart Tolle