Loading ...

Làm Thế Nào Để Xoá Tài Khoản Facebook Tạm Thời Và Vĩnh Viễn

         Bạn đang sử dụng facebook tuy nhiên vì 1 lý do nào đó và bạn không muốn dùng nó nữa không muốn chia sẻ với ai hoặc đơn giản chỉ muốn "tu hú" không lên facebook nữa?

Xóa tài khoản Facebook tạm thời

Tại trang mạng xã nổi tiếng nhất này, chúng ta có thể ngưng sử dụng (deactivate) hoặc xóa hẳn tài khoản. Để ngưng sử dụng FB, bạn chọn mục Account ở phía trên bên phải > Account Settings.

Xóa tài khoản Facebook tạm thời

Vào Account Settings. Sau đó click vào deactivate tại tab Settings. Tiếp đến bạn sẽ giải thích vì sao bạn muốn ngưng sử dụng FB, và FB sẽ hiển thị tương ứng những giải pháp để bạn có thể quay trở lại sử dụng dịch vụ của họ.

ngưng sử dụng FB

 

Chọn Deactivate Account

Với việc tùy chọn ngưng sử dụng FB chỉ là tạm thời thôi , sau đó nhập password và gõ mã xác nhận để xác minh. Như vậy là tài khoản của bạn sẽ ngưng hoạt động trong thời gian chờ là 14 ngày, nếu bạn đăng nhập trong những ngày này thì tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt trở lại, và yêu cầu xóa tài khoản sẽ được hủy bỏ.

Trong thiết lập của tài khoản Facebook có chức năng ‘deactivate’ (tiếng Việt là ‘khóa tài khoản’). Chức năng này sử dụng khi bạn không muốn sử dụng tài khoản Facebook. Tuy nhiên thông tin về tài khoản vẫn được lưu trữ trong hệ thống Facebook và nếu bạn đăng nhập lại thì tương đương việc bạn ‘activate’ tức là khởi động lại tài khoản. Nhưng do một vài lý do bạn muốn xóa tài khoản Facebook vĩnh viễn thì phải làm như thế nào? Ví dụ muốn xóa vĩnh viễn một tài khoản facebook để lấy địa chỉ email cũ nhập vào tài khoản khác( để bạn bè có thể tìm thấy).


Xóa tài khoản Facebook vĩnh viễn

- Vào trang https://www.facebook.com/help/contact...delete_account

- Nhấn vào nút “submit”(Gửi) và thực hiện theo các chỉ dẫn tiếp theo.

Tài khoản của bạn sẽ bị theo dõi trong khoảng 2 tuần, và nếu trong khoảng thời gian này bạn không đăng nhập tài khoản thì nó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Nếu bạn gặp vấn đề với thao tác trên bạn có thể liên lạc trực tiếp tới đội phát triển Facebook bằng link sau: https://www.facebook.com/help/contact_generic.php

Nếu bạn bị một ai đó ăn cắp thông tin rồi đăng ký tài khoảng facebook nhằm những mục đích nào đó bạn có thể liên lạc với đội phát triển để yêu cầu hủy tài khoản bằng link sau: https://www.facebook.com/help/contact...m=fake_profile

Bài viết tiếng Anh: https://www.facebook.com/group.php?gid=16929680703