Loading ...

Great Điều Với Rất nhiều Insights Giới Thiết kế Web

Bạn đang thiết kế các trang web mà bạn quan tâm như là một cách để trở nên có lợi nhuận trong tương lai? Nếu vậy, bạn cần học càng nhiều càng tốt. Bài viết này sẽ giúp bạn tăng cơ sở tri thức của mình.

Đảm bảo trang web của bạn có thể vượt qua bài kiểm tra NoScript. Bạn muốn kích hoạt NoScript sau khi tải phần mở rộng trên Firefox để bạn có thể đọc trang web của bạn. Bạn không thể đọc nội dung nhất định trừ khi có các tập lệnh. Một trang web trống mà không có kịch bản có thể tạo ra vấn đề lớn.

Kiểm tra trang web của bạn để xem liệu các dịch vụ dịch chính có hoạt động chính xác khi dịch trang web của bạn. Một số trang web nhận được nhiều khách truy cập quốc tế và những khách truy cập này đôi khi sử dụng các dịch vụ như BabelFish và Google Dịch để dịch văn bản sang ngôn ngữ của họ. Một số vấn đề về thiết kế web, đặc biệt là mã phía máy chủ kém, có thể phá vỡ các dịch vụ này.

Tạo một trang web dễ dàng quét được. Hầu hết khách truy cập sẽ không thực sự đọc mọi thứ bạn viết và sẽ lướt qua những gì họ muốn. Đó là lý do tại sao bạn nên chia nhỏ thông tin của mình thành các khối nhỏ hơn và dễ hiểu hơn. Điều quan trọng là thông tin chính là ở đầu mỗi trang. Bằng cách này, khách truy cập của bạn sẽ có một trải nghiệm tốt và nhận được thông tin họ cần.

Bạn luôn nên cố gắng tạo ra một trang lỗi tuỳ chỉnh cho trang web của bạn; trang này nên bao gồm sơ đồ trang web cơ bản liên kết người dùng đến các phần chính của trang web của bạn. Điều này đảm bảo rằng nếu khách truy cập đi theo liên kết không đúng hoặc đánh vần URL của bạn sai, họ sẽ có thể tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm.

GREAT ĐIỀU VỚI RẤT NHIỀU INSIGHTS GIỚI THIẾT KẾ WEB

Biết chủ đề của bạn là gì. Nếu bạn muốn có một blog hoặc trang web, bạn cần phải nghiên cứu bất cứ điều gì bạn có kế hoạch gửi bài. Không rõ ràng với khách hàng hoặc đưa ra thông tin sai lệch sẽ làm cho người đọc không còn xa nữa. Điều quan trọng là biết những gì bạn đang nói về.

Photoshop là một chương trình tốt để sử dụng nếu bạn là một nhà thiết kế web bắt đầu đang tìm kiếm để hiển thị một trang web hấp dẫn. Sử dụng loại chương trình này có thể giúp các nhà thiết kế web bắt đầu tạo ra các trang web chuyên nghiệp, cực kỳ nhanh chóng. Nếu bạn không có một công cụ dễ sử dụng như Photoshop, nó sẽ làm tăng đáng kể thời gian và nỗ lực cần thiết để xây dựng một trang web chuyên nghiệp.

Ngoài tính thẩm mỹ của trang web của bạn, hãy nhớ rằng tất cả các tệp tin phải có kích thước nhỏ. Kích thước của các tệp ảnh ảnh hưởng đến thời gian tải trang web của bạn. Bạn muốn trang web của mình tải nhanh chóng khi khách hàng tiềm năng ghé thăm. Hãy nhớ rằng một số khách truy cập của bạn sẽ sử dụng các kết nối Internet chậm hơn những người khác. Thực hiện kiểm tra trên trang web của bạn để xác nhận rằng nó có thể được tải nhanh, ngay cả trên kết nối internet chậm nhất.

Không bao giờ đánh giá thấp giá trị của các thẻ meta tuyệt vời trên trang web của bạn. Thẻ meta chất lượng cao sẽ giúp các công cụ tìm kiếm xác định chủ đề của trang web của bạn. Nếu bạn sử dụng các thẻ meta không tương ứng với nội dung của bạn hoặc đối tượng mục tiêu của bạn, đừng mong đợi để có được nhiều khách truy cập.

Bài viết này có thể làm cho thiết kế web có vẻ dễ dàng hơn cho bạn. Bây giờ một số sự nhầm lẫn đã được đưa ra khỏi đề tài, bạn sẽ cần phải tận dụng kiến ​​thức đó để giúp bạn đạt được mục tiêu của bạn với thiết kế web.