Loading ...

16 Quy tắc thiết kế giao diện trang web theo hướng Debunked

Bạn đã nghe những người hướng dẫn thiết kế giao diện trang web của bạn, các nhà thiết kế giao diện trang web hàng đầu và những người bình luận ngẫu nhiên của UCreative lặp lại những cái gọi là “các quy tắc thiết kế” này lặp đi lặp lại.

Hầu hết chúng ta có thể đồng ý với họ. Khoảng trắng làm mọi thứ bật lên. Lưới làm cho mọi thứ chính xác hơn. Tính nhất quán không quan trọng.

Nhưng nếu bạn không muốn bất kỳ thứ gì trong số đó? Đôi khi bạn muốn các yếu tố thiết kế pha trộn. Lần khác bạn muốn họ hỗn loạn. Phần lớn thời gian bạn muốn họ ngạc nhiên.

Thực tế là, mặc dù nhiều quy tắc thiết kế giao diện trang web được gọi là thực sự hữu ích, nhưng việc áp dụng chúng một cách mù quáng là không thay thế cho việc xem xét bối cảnh cụ thể trong tầm tay.

16 QUY TẮC THIẾT KẾ GIAO DIỆN TRANG WEB THEO HƯỚNG DEBUNKED

DesignMantic đã liệt kê “các quy tắc thiết kế” chung. Xem bạn có đồng ý với các điểm đang được thực hiện hay không:

 1. Hãy nhớ tất cả các quy tắc phân vùng bố cục
 2. Thiết kế cho khán giả.
 3. Thực hiện theo các bản tóm tắt.
 4. Quy tắc thiết kế đơn giản.
 5. Giữ nó trong một lưới.
 6. Thiết kế với cấu trúc phân cấp.
 7. Thực hiện theo một chủ đề màu sắc.
 8. Gắn vào hai hoặc ba kiểu chữ.
 9. Tìm hiểu typography.
 10. Thiết kế tốt là bằng phẳng.
 11. Khoảng trắng là bạn của bạn.
 12. Tỉ lệ vàng.

13.Luôn luôn nghĩ tới nền tảng chéo.

 1. Đừng kéo dài phông chữ .
 2. Đừng dùng những thủ tục đơn thuần.
 3. Hãy làm điểm nhấn duy nhất cho sự nổi bật mang tính nhất quán vào thiết kế.

Nó có thể hữu ích hơn cho các nhà thiết kế giao diện trang web nhiều hơn để biết những gì các quy tắc được trước khi họ cố gắng phá vỡ chúng.

Những quy tắc này có thể không cần thiết, nhưng chúng cũng có thể là một cách thuận tiện để làm nên những  thiết kế giao diện trang web hoạt động đáng tin cậy.

Thiết kế sáng tạo giao diện trang web - nhưng nó không chỉ là nghệ thuật. Bạn đang cố gắng giải quyết vấn đề trước. Tự biểu hiện đến thứ hai, nếu có.

“Quy tắc” có lẽ hơi quá nhiều. "Hướng dẫn" có thể là một từ tốt hơn để mô tả bất kỳ quy tắc thiết kế giao diện trang web nào được cho là tốt nhất.

 

                                                       16 quy tắc thiết kế để phá vỡ trong năm 2018 từ DesignMantic