Loading ...

10 Cách tối ưu quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm

  1. Xác định và tuân thủ các quy tắc của Bing, Yahoo !, và quảng cáo tìm kiếm của Google trước khi chạy chiến dịch của bạn vì tất cả đều có các định dạng hơi khác nhau.
  2. Tối ưu hóa URL được hiển thị trong quảng cáo tìm kiếm của bạn để URL có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đang quảng cáo.
  3. Bao gồm từ khóa mục tiêu trong dòng tiêu đề và sao chép khớp hoặc so khớp chặt chẽ với các từ khóa bạn đặt giá thầu để tăng cơ hội quảng cáo của bạn xuất hiện cho các cụm từ đó.
  4. Viết lời gọi hành động mạnh mẽ cho quảng cáo tìm kiếm của bạn trực tiếp nêu rõ điều bạn muốn CUNG CẤP CHO người tiêu dùng. Ví dụ: "Liên hệ cho ước tính miễn phí" hoặc "Nhận phiếu giảm giá 50%".
  5. Khi sử dụng tiện ích mở rộng nhấp để gọi, hãy xem xét sử dụng số theo dõi để bạn có thể xác định và đo lường quảng cáo hoạt động tốt nhất.
  6. Không sử dụng số ký tự quảng cáo văn bản trên tên doanh nghiệp của bạn. URL này phải nằm trong URL được tối ưu hóa của bạn.
  7. Viết hoa chữ cái đầu tiên của các từ chính trong quảng cáo của bạn. Đừng (đọc "KHÔNG BAO GIỜ") không tốt khi sửa dụng với tất cả các KÝ TỰ CHỮ điều được viết HOA.
  8. Bạn có nên sử dụng đúng dấu chấm câu trong quảng cáo văn bản.
  9. Sử dụng nhãn hiệu trong bản in quảng cáo văn bản là không, trừ khi, tất nhiên, bạn sở hữu chúng. Tuy nhiên, bạn có thể đặt giá thầu cho các cụm từ có liên quan đến doanh nghiệp của mình.
  10. không sử dụng chữ viết tắt chưa biết

10 CÁCH TỐI ƯU QUẢNG CÁO TRÊN CÁC CÔNG CỤ TÌM KIẾM