Loading ...

CÁC YẾU TỐ HÌNH ẢNH QUAN TRONG TRONG THIẾT KẾ TRANG WEB

Kích thước hình ảnh khi thiết kế trang web

Hình ảnh nên có ít nhất là 320 pixel và tối đa 1280 pixel trên một chiều dài. Hình ảnh quá nhỏ khả năng được xếp hạng sẽ yếu và hình ảnh lớn hơn cũng sẽ gặp khó khăn trong việc được xếp hạng cao vì chỉ xuất hiện nếu người sử dụng tùy chọn "hình ảnh lớn".

Định dạng tỷ lệ

Đối với các kết quả xếp hạng tốt nhất bạn nên sử dụng định dạng ảnh bình thường như: Hình vuông với tỷ lệ 4:3 hoặc đến 16:10.

Tên tập tin trong phần thiết kế web

 Là một yếu tố rất quan trọng nếu bạn muốn tối ưu hóa hình ảnh thành công. Hầu hết các bức ảnh chỉ có thể được tìm thấy nếu có chứa từ khóa, cụm từ trong tên tập tin (ví dụ như loi-trum.jpg ). Nó làm cho cảm giác sử dụng nhiều hơn một nhiệm kỳ trong tên tập tin (ví dụ như "ky-thuat-cat-loi-trum.jpg"). Điều này mang lại cho nó cơ hội để xếp hạng với "kỹ thuật cắt lợi" hay "cắt lợi trùm" hay "lợi trùm" và vv … Tuy nhiên, bạn không nên spam tên tập tin: nhiều hơn 4-6 từ không phù hợp. Và dĩ nhiên tên nên là một loại mô tả về những gì có thể được nhìn thấy trên hình ảnh.

CÁC YẾU TỐ HÌNH ẢNH QUAN TRONG TRONG THIẾT KẾ TRANG WEB

Bản quyền thông báo

Điều này là không thích hợp cho hình ảnh tối ưu hóa. Nhưng tôi đặc biệt đề nghị này. Một bức ảnh, đó là trong chỉ mục của Google, không nên xúc động. Là một tác giả, bạn nên bao gồm thông báo bản quyền trong các hình ảnh trước khi tải lên. Khi nó được lập chỉ mục của Google và ai đó đã làm một số bản sao mà không có sự cho phép của nó quá muộn… (Nói một cách dễ hiểu hơn đó là bạn nên đóng dấu ảnh trước khi bức ảnh đó lọt vào tay của người khác)

Loại ảnh đặt trong nội dung website

 JPEG, GIF hoặc PNG? Tôi muốn giới thiệu các ảnh JPEG hoặc PNG. Quan sát của tôi là những: Jpeg xếp hạng tốt hơn trong hình ảnh của tôi. Tôi không thể chứng minh bằng thống kê. Vì vậy, tôi muốn trong hầu hết các trường hợp như là một định dạng ảnh Jpeg. Trường hợp sử dụng ảnh PNG cũng tương tự như vậy, tuy nhiên điều quan trọng theo tôi đó là tốc độ load ảnh có nhanh không?

Kích thước tập tin

về cơ bản là những câu hỏi về tỷ lệ nén. Kinh nghiệm của tôi là điều này không phải là một yếu tố xếp hạng. Bạn nên compresse các hình ảnh càng nhiều càng tốt mà không mất chất lượng của một hình ảnh. Thông thường tôi sử dụng photoshop để nén ảnh và tỷ lệ nén của JPEG là khoảng 60 – 80% của bản gốc. Tôi luôn cố gắng duy trì kích thước bức ảnh không quá 400kb.

Độc đáo

Rõ ràng Google yêu thích sự đa dạng, độc đáo vì thế hãy cố gắng tạo các bức ảnh độc đáo và kiểm tra so sánh xem sắc xuất bức ảnh của mình có thể lên TOP.