Loading ...

Phương pháp thiết kế website Theo trường hợp sử dụng

Đây là cách yêu thích thứ hai của tôi để xây dựng tự nhận dạng vào trang web của bạn. Nếu khó có thể chưng cất xuống một số điểm, vẫn có thể cho phép tự nhận dạng theo trường hợp sử dụng.

Điều này phổ biến nhất ở các doanh nghiệp nơi sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có thể được áp dụng trên nhiều ứng dụng khác nhau, do đó cách bạn nói chuyện với khách hàng tiềm năng sẽ khác nhau tùy theo trường hợp sử dụng.

Đối với phương pháp này, hãy sử dụng một ví dụ về một công ty đã xây dựng một sản phẩm Trí tuệ nhân tạo lạ mắt lấy dữ liệu, thực hiện một loạt các tính toán và sau đó cung cấp cho bạn những hiểu biết siêu thông minh. Một cái gì đó như thế này có thể có giá trị trên một loạt các ứng dụng.

Đây là cách yêu thích thứ hai của tôi để xây dựng tự nhận dạng vào trang web của bạn. Nếu khó có thể chưng cất xuống một số điểm đau nhỏ, vẫn có thể cho phép tự nhận dạng theo trường hợp sử dụng.

THIẾT KẾ WEBSITE THEO TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG

Điều này phổ biến nhất ở các doanh nghiệp nơi sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có thể được áp dụng trên nhiều ứng dụng khác nhau, do đó cách bạn nói chuyện với khách hàng tiềm năng sẽ khác nhau tùy theo trường hợp sử dụng.

Đối với phương pháp thiết kế website này, hãy sử dụng một ví dụ về một công ty đã xây dựng một sản phẩm Trí tuệ nhân tạo lạ mắt lấy dữ liệu, thực hiện một loạt các tính toán và sau đó cung cấp cho bạn những hiểu biết siêu thông minh. Một cái gì đó như thế này có thể có giá trị trên một loạt các ứng dụng.

Các câu hỏi bạn có thể yêu cầu nhóm bán hàng và dịch vụ của mình xác định các trường hợp sử dụng:

Các trường hợp sử dụng phổ biến nhất cho sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi là gì?

Các cách khác nhau mà khách hàng có thể thiết lập sản phẩm của chúng tôi là gì?

Có bất kỳ điểm tương đồng nào trong cách các nhóm khách hàng khác nhau tương tác với sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi không?