Loading ...

Kế Hoạch thiết kế trang website nhận dạng thương hiệu

Hãy bắt đầu với một cuộc thăm dò nhanh: Trải nghiệm lý tưởng của bạn khi bạn truy cập một trang web là gì?

 

Tìm kiếm thông qua menu và cố gắng chọn ra các trang sản phẩm hoặc dịch vụ áp dụng cho bạn.

Xem nhu cầu của bạn được xác định rõ ràng và đi đến một trang chỉ nêu bật các sản phẩm và dịch vụ áp dụng cho bạn.

Tôi khá chắc chắn rằng tất cả chúng ta sẽ bình chọn cho nhóm b, tôi phải không?

Có vẻ khá rõ ràng, phải không? Nhưng đây là điều điên rồ: rất nhiều người trong chúng ta mặc định lựa chọn một trò chơi trên các trang web của chúng ta.

Chúng tôi nghĩ về trang web của chúng tôi từ quan điểm của chúng tôi, giống như một doanh nghiệp, thay vì nhìn thấy nó từ quan điểm của khách truy cập.

Chúng tôi liệt kê các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi dựa trên tên mà chúng tôi đã gán cho chúng. Những cái tên rất có thể có ý nghĩa rất nhỏ đối với khách truy cập lần đầu. Điều đó có nghĩa là họ phải đoán những trang nào sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm nhất đối với họ.

Mặc dù những thứ như trò chơi nhặt rác rất thú vị khi chúng ta còn là những đứa trẻ, vì những người mua chúng ta không có kiên nhẫn cho việc tìm kiếm điều hướng menu hoành tráng, vì vậy hãy ngừng làm cho khách hàng tiềm năng của bạn làm điều đó!

Thay vào đó, hãy đưa ra nhu cầu của họ ngay trước mắt và để họ đến một trang nói về họ (và nếu bạn không biết nhu cầu của khách hàng, thì bạn có thể động não với các nhóm bán hàng và dịch vụ khách hàng của mình).

THIẾT KẾ TRANG WEBSITE NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU

Hãy suy nghĩ về việc đó mạnh mẽ như thế nào. Loại bỏ tất cả tiếng ồn, hãy để khách truy cập không tham gia vào các sản phẩm hoặc dịch vụ quan trọng nhất họ cần.

Khi bạn làm điều này, khách truy cập tự phân khúc, đủ điều kiện và cuối cùng tự bán. Điều đó thật tuyệt vời phải không?

 

Tại sao bạn không để khách truy cập làm tất cả cho bạn (và có trải nghiệm tốt hơn trong quy trình!)?

Vì vậy, nó trông như thế nào để xây dựng con đường tự nhận dạng trên trang web của bạn?

Nó có nghĩa là rõ ràng rõ ràng trên cả trang chủ của bạn và trong menu của bạn các nhóm khác nhau bạn phục vụ và cho phép khách truy cập của bạn chọn họ là ai cho bạn.

Khi tôi nhấp qua bước tiếp theo trong cả hai trường hợp, tôi sẽ được đưa đến một trong những trang đẹp mà chúng ta vừa nói về nó được xây dựng dành riêng cho đối tượng đó.

Ok, tuyệt, bạn đang ở trên tàu. Bạn đã sẵn sàng (và tôi có dám nói không, thậm chí rất hào hứng?) Để xây dựng lộ trình tự nhận dạng trên trang web của bạn. vậy bạn sẽ làm sao?