Loading ...

Một kế hoạch video cho thiết kế trang website

Như chúng tôi đã đề cập nhiều lần trước đây, một trong những chìa khóa thành công của trang web của bạn là video. Nó không phải là một thứ tốt đẹp để có. Những ngày này, nó là một người tuyệt đối phải. Vì vậy, hãy đối xử với nó theo cách đó.

Hãy chắc chắn rằng bạn đã vạch ra một chiến lược cụ thể cho những video bạn cần tạo cho trang web của bạn và những trang mà những video đó sẽ tồn tại.

Trước đây chúng ta đã nói về quảng cáo về 7 video bán chạy , nhưng đây là một bản tóm tắt nhanh để giúp bạn chuẩn bị chiến lược của mình.

Bán 7 là bảy loại video được đảm bảo để tạo ra kết quả tuyệt vời. Mỗi video này có một vị trí trong chiến lược kỹ thuật số của bạn ngoài trang web của bạn. Nhưng, tối thiểu, bảy loại video này sẽ xuất hiện trên trang web của bạn.

80% video

Chúng là gì: 80% video là những video trả lời các câu hỏi phổ biến nhất mà tất cả các khách hàng tiềm năng của bạn hỏi

Nơi sử dụng chúng: tuyệt vời trên các trang Câu hỏi thường gặp hoặc Cách thức hoạt động của các loại trang của Google

Video sinh học của nhân viên

Chúng là gì: những đoạn video ngắn mà nhóm của bạn nói trực tiếp với camera và tự giới thiệu

Nơi sử dụng chúng: bao gồm trên trang sinh học của đội hoặc nhân viên

VIDEO CHO THIẾT KẾ TRANG WEBSITE

Video trang sản phẩm / dịch vụ

Chúng là gì: các video mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, những nỗi đau mà nó làm giảm và những lợi ích mà nó mang lại

Nơi sử dụng chúng: bạn nên có video kiểu sản phẩm / dịch vụ trên mỗi trang sản phẩm hoặc dịch vụ

Video trang đích

Chúng là gì: video để sử dụng trên các trang nơi bạn đang yêu cầu khách truy cập điền vào biểu mẫu để giúp tăng chuyển đổi trên các biểu mẫu đó

Nơi sử dụng chúng: bạn nên có một video trang đích trên mỗi trang nơi bạn đang yêu cầu ai đó điền vào biểu mẫu hoặc thực hiện bước tiếp theo

Video chi phí

Chúng là gì: các video mô tả giá của bạn hoặc chi phí mua hàng thông thường có thể là bao nhiêu

Nơi sử dụng chúng: tuyệt vời cho các trang định giá

Video bằng chứng / chứng thực xã hội

Chúng là gì: video mô tả hành trình khách hàng thành công từ đầu đến cuối

Nơi sử dụng chúng: hữu ích ở nhiều nơi, nhưng đặc biệt có tác động khi được thảo luận trên trang về sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng đang thảo luận

Các tuyên bố trên mạng của chúng tôi

Nó là gì: video để chứng minh những tuyên bố bạn đưa ra với tư cách là một doanh nghiệp khiến bạn khác biệt với đối thủ cạnh tranh

Nơi sử dụng: thường được hiển thị trên trang chủ và / hoặc về các trang