Loading ...

Tầm nhìn về cấu trúc khi thiết kế website

Một trong những mục quan trọng nhất tuyệt đối bạn sẽ cần trong chiến lược của mình cho một trang web tạo ra kết quả là một kế hoạch cho cấu trúc trang web của bạn.

Mục tiêu của bạn sẽ là tạo ra một cấu trúc cho phép người dùng di chuyển nhanh chóng và dễ dàng nhất có thể để hoàn thành ba điều chính bạn đã xác định trong bước trước.

Chiến lược thiết kế trang web hầu như luôn luôn bắt đầu ở đây, như nó nên. Bạn cần bắt đầu với một bản đồ về cách ai đó sẽ điều hướng các trang của trang website của bạn để biết những trang nào sẽ tạo. Một chiến lược tốt cho cấu trúc trang web sẽ giúp bạn thấy một vài điều:

Menu điều hướng (hoặc menu) của bạn sẽ hoạt động như thế nào

Cấu trúc và tổ chức thông tin trong trang website của bạn

Các trang bạn cần tạo có thể không được thể hiện trong điều hướng của bạn

Những loại trang bạn cần

Điều gì sẽ ở chân trang của bạn

Tài liệu cấu trúc trang web của bạn sẽ phác thảo một tổ hợp các trang bạn muốn tạo, cân bằng với các trang có thể tồn tại trên trang web của bạn. Đây là cơ hội của bạn để nắm giữ những gì bạn có và những gì hoạt động tốt, và lớp trong kế hoạch của bạn cho những trang mới bạn cần.

VỀ CẤU TRÚC KHI THIẾT KẾ WEBSITE

Một số loại trang quan trọng nhất cần xem xét khi xây dựng cấu trúc trang web của bạn là:

  • Trang chủ

Trang sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn  mô tả một sản phẩm hoặc dịch vụ riêng lẻ mà bạn cung cấp

Các trang danh sách sản phẩm hoặc dịch vụ giúp người dùng hiểu một danh mục tổng thể hoặc nhóm các sản phẩm hoặc dịch vụ và giúp họ xác định loại nào phù hợp với họ

Các trang định giá chia nhỏ giá cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn (Bạn có thể chỉ có một trang giải thích tất cả, một trang cho mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc điều này rất có thể được đưa vào các trang sản phẩm riêng lẻ của bạn)

  • Các trang so sánh giúp mọi người so sánh thương hiệu, dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn với các tùy chọn thay thế khác tồn tại

Các trang tự nhận dạng  tồn tại cho một loại khách truy cập duy nhất để có được tất cả thông tin áp dụng cho họ (Bạn nên chắc chắn rằng bạn đã kết hợp một số phương pháp để tự nhận dạng vào cấu trúc trang web của mình)

Trung tâm học tập cho phép người dùng lọc qua và tìm nội dung hữu ích hoặc giáo dục mà bạn đã tạo

Các trang cung cấp kênh cuối cùng  tồn tại chủ yếu để chuyển đổi khách truy cập thành các liên hệ đã biết và cho phép họ bắt đầu quy trình bán hàng

Công cụ tự cấu hình  giúp người dùng thu hẹp tùy chọn hoặc nhận đề xuất tùy chỉnh

Có rất nhiều loại trang khác nhau mà bạn có thể có ngoài những loại được liệt kê ở trên, nhưng đây là một số loại cần thiết nhất và chúng sẽ khiến cho nước ép sáng tạo của bạn trôi chảy.