Loading ...

Chiến lược thiết kế trang web năm 2020

Thứ tự đầu tiên tuyệt đối của doanh nghiệp khi phát triển chiến lược trang web của bạn là xác định ba điều chính bạn muốn mọi người làm trên trang web của mình.

 1. Nếu bạn cố gắng chuyển sang bất kỳ bước nào khác mà không thực hiện bước này trước tiên, bạn sẽ tạo một chiến lược rời rạc - hoặc xây dựng hành trình người dùng khó hiểu.

Bắt đầu trước bằng cách xác định không quá ba trong số các hành động quan trọng nhất mà bạn muốn mọi người thực hiện trên trang website của mình.

 1. Hãy nhớ rằng tất cả ba điều này nên phục vụ cho các mục tiêu lớn hơn của bạn cho trang web.

Chẳng hạn, nếu mục tiêu của bạn là tạo doanh số từ trang web của bạn, thì ba hành động hàng đầu của bạn nên là tất cả các bước trong quy trình hướng tới việc đưa ai đó vào cửa với tư cách là khách hàng.

Bây giờ đối với mỗi trong số này, hãy sao lưu và xác định các con đường khác nhau mà một người có thể đi đến nơi đó.

 1. Chẳng hạn, nếu mục tiêu của tôi là khiến người dùng yêu cầu bản thiết kế website demo cho website, tôi có thể xem xét những cách mà họ lý tưởng kết thúc ở một nơi mà họ sẵn sàng yêu cầu bản demo đó. Một con đường như vậy có thể là:
 • Nhận ra rằng tôi mất quá nhiều thời gian để sắp xếp nhân viên cho doanh nghiệp của mình
 • Nghiên cứu vấn đề
 • Tìm thông tin hữu ích về cách lên lịch cho nhân viên hiệu quả và hiệu quả hơn
 • Tìm hiểu về một sản phẩm có thể giúp tôi làm điều đó dễ dàng hơn
 • Đọc về cách sản phẩm đó áp dụng cho tình huống duy nhất của tôi
 • Đọc về cách thức sản phẩm hoạt động và các tính năng quan trọng nhất
 • Tìm hiểu chi phí sản phẩm là bao nhiêu khi tôi nghĩ các tính năng phù hợp
 • Xem video giới thiệu ngắn về các tính năng quan trọng nhất của sản phẩm
 • Yêu cầu bản demo trực tiếp với nhân viên bán hàng

THIẾT KẾ TRANG WEB NĂM 2020

Bạn có thể có nhiều con đường để đi đến cùng một điểm cuối (đó là lý do tại sao việc liệt kê các bước của bạn rất quan trọng), nhưng hãy suy nghĩ sâu sắc về những gì người mua thực sự sẽ trải qua và quan trọng nhất là những gì họ muốn thấy ở mỗi bước, sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin chi tiết về cách xây dựng chiến lược thiết kế trang web của bạn để hỗ trợ hành trình đó.