Loading ...

Thiết kế web Thân thiện với điện thoại di động trong năm 2020

Hai từ thông dụng này có vẻ giống nhau nhưng đề cập đến các khái niệm khá khác nhau. Một trang web thân thiện với thiết bị di động thường không có các tính năng và chức năng giống nhau cho cả người dùng máy tính để bàn và thiết bị di động.

Điều này thường có nghĩa là hạn chế sử dụng các yếu tố có thể phức tạp để sử dụng trên thiết bị di động, chẳng hạn như thả xuốngmenu và Flash. Đôi khi, nó có thể liên quan đến việc xây dựng một phiên bản di động hoàn toàn mới của trang web sao chép các tính năng chính có sẵn trong phiên bản máy tính để bàn.

Tuy nhiên, một trang web phản hồi là một trang web thay đổi linh hoạt dựa trên thiết bị của người dùng và cung cấp trải nghiệm người dùng nhất quán trên các kích thước màn hình khác nhau.

THIẾT KẾ WEB THÂN THIỆN VỚI ĐIỆN THOẠI

Các trang web Responsive cung cấp một bản cập nhật phụ trợ tương thích trên tất cả các thiết bị và cho phép toàn bộ nội dung của một trang web có sẵn trên bất kỳ thiết bị nào. Ưu điểm của việc xây dựng một trang web đáp ứng, thay vì thân thiện với thiết bị di động là bạn có thể thực hiện một bản cập nhật hoặc thay đổi cho trang web và nó sẽ hiển thị xem khách truy cập đang ở trên thiết bị di động hay thiết bị để bàn. Kết quả là, bạn chỉ phải duy trì một trang web.

Thuật toán của Google giúp tăng cường các trang web thân thiện với thiết bị di động, nhưng tại thời điểm này không cung cấp thêm danh tiếng cho các trang web phản hồi. Tuy nhiên, vì lợi ích của người dùng, trang web của bạn phải đáp ứng và không chỉ có một trang web riêng cho thiết bị di động.

Hãy chắc chắn rằng cơ quan biết sự khác biệt và họ sẽ cung cấp cho bạn một trang web tuân thủ các thực tiễn tốt nhất về thiết kế web đáp ứng . Các trang web thân thiện với thiết bị di động nhưng không phản hồi là lỗi thời và có thể gây ra sự cố cho bảo trì khi bạn phải thay đổi thông tin ở hai nơi khác nhau.