Loading ...

3 Mẹo cải thiện thiết kế trang web của bạn

  1. Tìm thấy

Nếu bạn muốn phát triển sự hiện diện trực tuyến đáng kể, thì bạn cần tạo một trang web có thể được tìm thấy.

Điều này bắt đầu bằng việc phát triển một chiến lược SEO có tính đến các thuật ngữ tìm kiếm mà người mua của bạn và đối tượng sẽ tìm kiếm.

Điều khoản chiến lược này phải bao gồm việc tạo nội dung phù hợp với nhu cầu của khách truy cập của bạn. Video, bài viết trên blog và sách điện tử là một vài ví dụ về nội dung có thể làm điều này.

Hãy chắc chắn rằng bạn không bị lạc lõng với khả năng nội dung vô tận mà bạn có thể xếp hạng. Trước tiên, hãy xác định các từ khóa thích hợp mà khán giả của bạn thực sự đang tìm kiếm để bạn không thu hút quá nhiều khách truy cập không bao giờ chuyển đổi sang sản phẩm của bạn, chứ đừng nói đến ưu đãi của bạn.

 

  1. Không bao giờ ngừng thử nghiệm

Đánh giá đường dẫn chuyển đổi, khoảng cách người dùng cuộn và nơi họ đang nhấp, v.v., là những phẩm chất quan trọng có thể tiết lộ nếu các trang của bạn đang thực hiện theo cách bạn dự định.

Nếu bạn là người có hàng tấn trang phải trải qua, rất có thể bạn có thể thấy vấn đề này trên rất nhiều trang, đặc biệt là các trang đích cũ hơn.

Các trang như thế này thực sự có thể hoạt động khá tốt, nhưng chứa thông tin lỗi thời mà bạn biết có thể được cập nhật.

Những người khác có thể chỉ cần một số cập nhật điều chỉnh hoặc thay đổi thiết kế. Những thay đổi đơn giản như màu nút, tiêu đề hoặc thêm một vài câu trong bản sao của bạn có thể tạo ra sự khác biệt đáng kinh ngạc trong hiệu suất của trang. 

Nhưng thay vì thay đổi chúng và đặt chúng theo cách của chúng, đặc biệt nếu bạn không biết phải thay đổi gì, bạn có thể sử dụng các công cụ để tạo các thử nghiệm A / B cho chúng, thử nghiệm đa biến thể hoặc thậm chí thiết lập bản đồ nhiệt để xem những gì người dùng đang làm.

Mỗi thử nghiệm có thể tiết lộ thêm nhiều loại dữ liệu xác định lý do tại sao người dùng tương tác với các trang theo những cách cụ thể.

3 MẸO CẢI THIỆN THIẾT KẾ TRANG WEB CỦA BẠN

  1. Xác định 404 không xác định hoặc liên kết bị hỏng

Tùy thuộc vào kích thước của trang web của bạn hoặc thời gian tồn tại, bạn thực sự có thể có một vài trang hoặc liên kết ở đây và ở đó không hoạt động. Và trên hết, khách truy cập của bạn thậm chí sẽ không cho bạn biết.

Dành thời gian để đánh giá xem thiết kế trang web của bạn có bị hỏng trang hay không. Bạn có thể ngạc nhiên khi thấy các trang đích có hiệu suất cao trước đây chưa được xuất bản hoặc các trang web được liên kết không chính xác.

Bạn có thể tìm thấy một số công cụ để sử dụng ở đây và ở đây để bắt đầu.