Loading ...

Cách đặt mô tả trong bài viết thiết kế trang web chuẩn seo

Nội dung của chính mình

Thẻ mô tả của bạn giống như một lời quảng cáo ngắn mà bạn có thể gửi đến người dùng tiềm năng của mình trong bảng xếp hạng kết quả tìm kiếm. Hãy viết một thẻ tả mô tả thật hấp dẫn và độc đáo cho từng trang trên trang trên site của bạn.

Tránh bị cắt ngắn

Hãy viết thẻ mô tả meta của bạn với độ dài khoảng 155 ký tự (tối đa) để tránh việc bị cắt ngắn đoạn mô tả trên bảng kết quả tìm kiếm.

Chèn từ khóa chính trong mô tả

Mặc dù việc chèn từ khóa trong thẻ mô tả hiện nay không  còn tạo ảnh hưởng trực tiếp đến việc ranking website như trước khi, tuy nhiên, các từ khóa có trong thẻ mô tả được in đậm trong kết quả tìm kiếm có thể giúp cải thiện tỷ lệ người dùng nhấp vào trang.

Thay đổi & Trải nghiệm

Bạn có thể thử nghiệm việc thay đổi các mẫu viết thẻ tiêu đề cho các trang khác nhau trên site, để từ đó chọn ra mẫu viết thẻ mô tả có tỷ lệ CTR cao nhất trên nhiều trang để áp dụng cho các trang khác trên site.

CÁCH ĐẶT MÔ TẢ TRONG BÀI VIẾT THIẾT KẾ TRANG WEB CHUẨN SEO