Loading ...

CÁCH QUẢNG BÁ NỘI DUNG WEBSITE THIẾT KẾ TRANG WEB CHUẨN SEO

Tìm nội dung được quan tâm nhiều và phát triển nó

Bạn có thể sáng tạo ra những nội dung chất lượng và đón nhận rất nhiều sự quan tâm từ người đọc bằng cách làm này. Hãy kế thừa và phát triển những nội dung phổ biến trước đó, và làm tốt hơn.Một điều tuyệt vời trong chiến lược này đó là bạn đã có sẵn tạp người dùng qaun tâm đến chủ đề này, và bạn có thể tiếp cận với họ để quảng bá nội dung mới vừa tạo.

Quảng bá cho nội dung trên thiết kế trang web là một lợi thế

Đừng bao giờ coi thường việc quảng bá cho nội dung trên site. Hãy dành nhiều thời gian để quảng bá cho nội dung giống như khi bạn tạo ra nội dung đó, trừ khi bạn đã có một lượng lớn đông đảo số người follow website để không cần quảng bá, hoặc bạn chọn được các lĩnh vực kém cạnh tranh và nhu cầu lớn (cứ viết và họ sẽ đến đọc).

Email marketing từ thiết kế trang web

Email là phương tiện có thể giúp bạn tiếp cận được người đọc một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất hiện nay. Đây cũng là phương tiện giúp các bài đọc mới nhất của bạn luôn được người đọc biết đến và tạo ra một lượng tái truy cập thường xuyên của người đọc.

Thêm số lượng lượt chia sẻ của bài

Sô lượng chia sẻ của bài đọc sẽ có giá trị như một chứng nhận chất lượng đối với người đọc, khuyến khích họ tiếp tục chia sẻ và liên kết tời trang.

Chia sẻ nội dung từ những đối tác thiết kế trang web

Chia sẻ nội dung với đối tác của bạn và đôi bên cùng có lợi.

CÁCH QUẢNG BÁ NỘI DUNG WEBSITE THIẾT KẾ TRANG WEB CHUẨN SEO