Loading ...

Thiết kế trang web bạn nên đọc

Thật không thể tin được người dân công ty thực tế có thể ngây thơ đến mức nào khi nói đến việc ủy ​​quyền cho một nhà thiết kế phát triển trang web cho họ. Cho dù đó là sự thiếu vắng kiến ​​thức hoặc dễ quên, rất nhiều tổ chức bỏ qua các thủ tục như có một thỏa thuận phát triển trang web. Cách tiếp cận lỏng lẻo này có thể có tác dụng lớn.

Mặc dù có thể không khôn ngoan khi tìm kiếm mọi hợp đồng mà bạn khám phá trong công ty, chưa kể đến việc nhận các đề xuất pháp lý về tất cả chúng, một số thỏa thuận đơn giản là quá quan trọng để bỏ qua. Một trang web là một trong số đó, và nhiều hơn nữa nếu nó dành cho một trang web thương mại điện tử.

 Bảo vệ quyền trong thiết kế trang web của bạn

Các doanh nghiệp không bảo đảm quyền dưới tên riêng của họ có thể gặp sự cố nếu họ muốn lôi kéo người khác giữ hoặc tân trang hoặc lưu trữ trang web của họ. Thậm chí tệ hơn nữa là nhiều công ty tham gia vào các khu định cư bán hàng chỉ để phát hiện ra rằng họ không có quyền trong trang web của riêng họ và không thể bán nó.

Tuy nhiên, trang web có thể là sở hữu quan trọng nhất mà một dịch vụ internet sở hữu. Bảo vệ các quyền cần thiết từ nhà thiết kế trang web trong giai đoạn đó có thể chứng minh sự đắt đỏ.

Vì vậy, trước khi tham gia các dịch vụ của một nhà thiết kế web, mọi công ty nên suy nghĩ về vị trí pháp lý. Ngoại lệ duy nhất là nếu tổ chức đang sử dụng các công nhân của mình để thực hiện nhiệm vụ phát triển thiết kế web.

thiết kế trang web tốt

Những gì cần chú ý

Nhiều nhà thiết kế website chuẩn seo sẽ có các điều khoản riêng của họ, rõ ràng, sẽ được thiên vị trong lợi của họ. Hãy xem điều kiện của họ để bạn có thể chọn xem bạn có muốn tiếp tục nói chuyện với họ không. Dưới đây là một số mối quan tâm bạn phải tận hưởng:

 Theo luật cơ bản nếu không có thỏa thuận hợp thành, người thiết kế trang web sẽ là chủ sở hữu bản quyền trong trang web của bạn. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn tự do để cung cấp nếu không trong thỏa thuận của bạn ủy thác công việc.

Lý tưởng nhất là bạn cần cố gắng để có được bản quyền trong mọi thứ bao gồm bất kỳ phần mềm cơ bản nào. Tuy nhiên, có những lý do thực sự chính xác mà nhà phát triển web có thể không sẵn lòng cung cấp cho bạn bản quyền trong bất cứ điều gì. Nếu họ hạnh phúc hơn để làm như vậy thì đảm bảo hợp đồng có một quy định chấp nhận chỉ định bản quyền và bản quyền khác trong trang web và nội dung của nó cho bạn.

Lý do người thiết kế trang web sẽ không đồng ý với điều này, là họ sẽ muốn được sử dụng lại hoàn toàn miễn phí hoặc có thể có ứng dụng phần mềm bên thứ 3 sử dụng mà họ không ở vị trí chỉ định cho bạn. Bởi vì trường hợp đảm bảo nhà phát triển cấp cho bạn giấy phép không độc quyền trên toàn thế giới để sử dụng bất kỳ quyền bản quyền nào mà họ sẽ không chỉ định cho bạn.