Loading ...

Tối ưu thiết kế trang web trên nền tả nội dung

Thuê nhà thiết kế web

Các trang web phức tạp hơn có thể yêu cầu hỗ trợ thiết kế thêm từ nhà thiết kế web và tất nhiên, tất cả các trang web cần một số cấp độ SEO và lưu trữ web để cải thiện thứ hạng trang web của bạn trong công cụ tìm kiếm. Chi phí của một nhà xây dựng trang web chuyên nghiệp và một nhà thiết kế web có thể cao nhưng nếu bạn biết mình đang làm gì thì về lâu dài nó chắc chắn xứng đáng. Hơn nữa, điều này sẽ cải thiện trải nghiệm người dùng tổng thể trên trang web của bạn và dẫn đến nhiều khách hàng hơn tìm kiếm bạn và truy cập trang web của bạn.

thiết kế trang cho tiện người tiêu dùng

Trang web của trình tạo thiết kế trang web

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tạo thiết kế trang web cho công ty hoặc doanh nghiệp nhỏ của mình thì trang web xây dựng trang web chuyên nghiệp tốt nhất là Wix giúp bạn tạo trang web từ đầu hoặc sửa đổi trang web đã có từ trước. Một trang web xây dựng trang web tuyệt vời khác là iWeb Designer. iWeb cho phép bạn xây dựng một thiết kế trang web tuyệt đẹp từ đầu bằng cách sử dụng trình tạo trang web tích hợp sẵn và giúp bạn không gặp rắc rối khi thiết kế trang web của mình bằng cách cung cấp cho bạn hướng dẫn từng bước để tạo trang web hoàn hảo.

Kiểm tra nội dung trùng lặp

Nếu trang web của bạn bao gồm nhiều nội dung khác nhau hoặc cùng một nội dung nhưng được trình bày theo những cách khác nhau, đó thường là một vấn đề đối với các công cụ tìm kiếm. Bạn càng có nhiều nội dung, thì càng có nhiều vấn đề hơn.

Kiểm tra kỹ xem bất kỳ trang nào bạn sử dụng đều có nội dung độc đáo và không chỉ là sự lặp lại của các trang được tìm thấy ở nơi khác trên trang web của bạn. Nếu đây là vấn đề thì hãy xóa các bản sao khỏi trang web của bạn và sử dụng công ty lưu trữ web bên thứ ba có uy tín để lưu trữ trang web để đảm bảo bạn duy trì sự hiện diện nhiều trong các công cụ tìm kiếm.

Thử nghiệm Thử nghiệm Thử nghiệm

Nếu bạn đã tạo một thiết kế web phù hợp cho doanh nghiệp của mình hoặc thậm chí nếu bạn đang sử dụng một trang web hiện có làm danh mục đầu tư, bạn nên dành vài phút để kiểm tra kỹ lưỡng thiết kế trước khi đăng trực tuyến. Kiểm tra chức năng trang web của bạn để đảm bảo rằng nó hoạt động như bình thường và dễ sử dụng. Kiểm tra thiết kế và tìm kiếm bất kỳ vấn đề lớn nào với trang web, đặc biệt là khi tìm kiếm trang web của bạn trên các công cụ tìm kiếm như Google.