Loading ...

3 chìa khóa để tạo một trang web cửa hàng trực tuyến

Ngay lập tức người muốn thiết kế trang web hỏi họ có thể tốn bao nhiêu tiền để phát triển một trang web cửa hàng trực tuyến? Và sự thật là câu trả lời rất rộng, thay đổi và mơ hồ kể từ khi chính câu hỏi.

 Để trả lời câu hỏi này nói chung và giúp làm rõ các khái niệm để tạo một cửa hàng trực tuyến, tôi sẽ kết luận điều này trong 3 lĩnh vực chính bạn phải xem xét bất cứ khi nào bạn muốn vào phương tiện trực tuyến, có tính đến các khái niệm truyền thống mà mọi người đã sử dụng để sản xuất và phát triển kinh doanh nhé.

 Mô hình kinh doanh

Tôi sẽ có thể bán trong cửa hàng của tôi? Tôi có các khái niệm rõ ràng về sản phẩm của tôi, khách hàng của tôi, đối thủ cạnh tranh, ưu đãi của tôi, chi phí cho mỗi lần bán, khả năng đầu tư của tôi, v.v., v.v.? Tôi sẽ có khả năng bán hàng trong cửa hàng của mình chứ?

 thiết kế trang web chuyên nghiệp hcm

Lượt truy cập

Làm thế nào tôi có thể có được các chuyến thăm với chi phí? Khi chúng tôi đã phản ánh về mô hình kinh doanh trên internet của chúng tôi và bây giờ chúng tôi hiểu về từng khái niệm trên, chúng tôi phải suy nghĩ về cách chúng tôi sẽ khiến khách truy cập trang web kiểm tra chúng tôi và số tiền bạn sẽ phải trả cho chúng tôi để nhận những lượt truy cập như vậy, theo thuật ngữ internet được gọi là Lưu lượng truy cập.

 

Chuyển đổi

Làm thế nào tôi sẽ bán cho khách truy cập của tôi? Nếu chúng ta thấy rõ về cấu trúc kinh doanh của mình, chúng ta cho rằng chúng ta đã có một thị trường thích hợp, một sản phẩm tuyệt vời, giá tốt, một giá trị so với đối thủ cạnh tranh và chúng ta có đủ người để có thể phân tích, thì chúng ta có thể bắt đầu nói về các quy trình CHUYỂN ĐỔI và cải thiện chuyển đổi.

 

Kết luận: Kết hợp tất cả lại với nhau

Phải mất hàng giờ lập trình bên trong sáng tạo và thiết kế trang web ban đầu trong cửa hàng để phù hợp với nhu cầu với mô hình doanh nghiệp. Bất cứ chi phí nào trong bảo trì, liên tục phân tích chính xác những gì xảy ra trong cửa hàng và cả những thay đổi phải xảy ra để cải thiện chuyển đổi và trở thành không có chi phí truy cập lưu lượng truy cập.

 

Vì vậy, trong trường hợp bạn có khả năng thiết lập một doanh nghiệp trực tuyến, bạn nên suy nghĩ tốt hơn từ quan điểm toàn cầu và tư duy kinh doanh của mình và không bao giờ bị lung lay bởi những huyền thoại, ví dụ như để tạo ra cửa hàng web sẽ đưa một phần mềm lên internet tự bán.