Loading ...

Mọi người nên biết gì về thiết kế trang web

Thiết kế trang web đòi hỏi phải làm quen với các thuật ngữ cơ bản trực tuyến và bối cảnh thiết kế trang web. Ở đây được trình bày các điều khoản và nguyên tắc chính phải được hiểu để có thể đánh giá cao cách các trang web hoạt động.

thiết kế trang web hcm

 Dưới đây là các điều khoản cơ bản chính để phát triển trang web: 

  1. WWW: về cơ bản, mạng thường là một số trang web được kết nối với nhau và với các game thủ thông qua nhà cung cấp kết nối mạng. Khi ai đó muốn truy cập một trang web, anh ta gõ địa chỉ với trang web bên trong trình duyệt. Trình duyệt là một công cụ nhận các trang web và trình bày nó cho người dùng. Các chữ cái www chỉ ra giao thức sử dụng quyền truy cập vào các trang web. Giao thức này được đặt tên là giao thức truyền văn bản siêu. Www là từ viết tắt của World Wide Web. 
  1. Trang web: Trang web này bao gồm một số trang dành cho trang web. Các trang tạo thành trang web chỉ là các tệp thông thường được lưu trữ trên máy tính nhưng chúng là các tài liệu HTML. Các tài liệu HTML này được nhóm trong các thư mục và được tải lên máy chủ web để tạo nên trang web. Trang web có thể có nhiều phòng ban mỗi bộ phận được đại diện từ thư mục. 
  1. Đối tượng: Nhiều loại người đang truy cập web trên toàn thế giới ngày nay vì người dùng mạng tiếp tục phát triển quá lớn. Thiết kế một trang web phù hợp với tất cả mọi người không thể hoàn thành dễ dàng. Điều này là do bạn có thể tìm thấy các trang web của những người thích giải trí và bạn sẽ tìm thấy các trang web cho những người họ thích thông tin văn hóa và để tạo kiểu cho một trang web sẽ tiếp cận được nhiều người nhất, nhà thiết kế internet phải làm cho thiết kế của nó trở nên đơn giản. Điều này có thể đạt được bằng cách thiết kế trang web chỉ bằng HRML và giảm thiểu mã JavaScript và sau đó là bất kỳ tập lệnh nào khác trong trang. 
  1. Nội dung: thông tin có thể là cốt lõi của trang web. Mỗi trang được tạo ra bởi bài viết này bên trong. Nội dung là một trong những điều quan trọng nhất cho thiết kế với trang web. Nhiều điều kiện cần được đáp ứng với nội dung để phù hợp với người dùng. Đáng kể nhất thường là duy nhất với chất lượng hàng đầu. Ngoài ra, chủ sở hữu trang web phải cập nhật nó thường xuyên để thu hút khách truy cập cũng như robot công cụ tìm kiếm. 
  1. Bố cục: bố cục sẽ là thiết kế trong trang web internet. Nó đề cập đến cách trang web được tổ chức và liên kết với nhau. Nó cũng đề cập đến các phông chữ văn bản và đồ họa bên trong trang web. Người thiết kế web phải thiết kế bố cục cẩn thận, thiết kế vì chỉ riêng bố cục có thể mang lại giá trị cho trang web vì nó phản ánh toàn bộ diện mạo trong trang web. Nó cũng phải làm cho đơn giản bất cứ khi nào có thể cho các công cụ tìm kiếm như yahoo như một cách để biết cách trang web được tổ chức. Một yếu tố quan trọng trong thiết kế bố trí sẽ là thời gian tải. Thời gian tải sẽ là thời gian cần thiết để tải một trang cho trang web. Thời gian căng thẳng càng nhỏ, hiệu suất cho trang web đó càng tốt. Thời gian tải nhỏ hơn có thể tăng thứ hạng bên trong các công cụ tìm kiếm như google và cũng khuyến khích mọi người mở thêm các trang bên trong trang web.