Loading ...

Kiến thức

Bằng Sự Tinh Tấn Làm Vinh Dự Cho Phật

Khi đức Phật tuyên bố “Còn bốn tháng nữa, Ta sẽ vào Niết-bàn”, hằng ngàn vị Tỳ-kheo bỏ hết thì giờ để hầu cận Ngài. Những vị chưa chứng Sơ quả thì khóc lóc, những vị chứng A-la-hán cũng cảm động sâu...

Thầy Tỳ Kheo Không Giữ Gìn Mồm Miệng

Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang trú tại Kỳ Viên, liên quan đến Kokàlika. Trong bài kinh Kokàlika, câu chuyện bắt đầu với dòng chữ: “Lúc bấy giờ thầy Tỳ-kheo Kokãlika đến gần đức Ðạo Sư”,...

Đời Chỉ Là Một Giấc Mộng

Chiêm bao là những hiện tượng và hoạt động của trí não. Toàn thể nhân loại đều chiêm bao mặc dù có người không nhớ được giấc mộng của mình.

Đức Phật Và Chúa Jesus Đều Nói Về Luân Hồi

May rủi, hạnh phúc hay đau khổ của mình đều do chính mình đã gây tạo, đều do chính mình từ mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi ý nghĩ đều tạo thành một kết quả nào đó.

Đức Phật Và Chúa Jesus Đều Nói Về Luân Hồi

May rủi, hạnh phúc hay đau khổ của mình đều do chính mình đã gây tạo, đều do chính mình từ mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi ý nghĩ đều tạo thành một kết quả nào đó.

Biết Xả Ly Thì Sẽ Được Hạnh Phúc

Chỉ khi nào có được rồi và trải qua kinh nghiệm thấy những thứ mà họ đã nhọc công tìm kiếm chỉ đem lại phiền toái và khổ đau thì lúc đó ý nghĩ xả ly mới xuất hiện.

Tình Bạn Chân Thành

Người bạn bình thường có thể chưa bao giờ thấy bạn khóc, Nhưng người bạn thật sự sẽ luôn là đôi vai cho bạn tựa vào mỗi khi bạn buồn khổ.

Phải “Không” Mới Có Thể “Có”

Phật pháp giảng “Không” là phải “không” các chấp trước, “không” các hai bên, “không” các giả tướng, “không” các đối đãi, để lại cấp cho chúng ta một thế giới chân thật.

Bị Lãnh Đạo Học

Hoa hồng phải có lá xanh kề cận, trăng sáng phải có các ngôi sao tô điểm thêm, đem chính mình dung nhập người khác, nhập khắp trong đại ngã, cũng là thành tựu chính mình trong tự kỉ rộng lớn.

Tất Cả Đều Là Lẽ Đương Nhiên

Những chuyện chịu thiệt thòi như thế có thể nói không phải một mà thôi, tôi toàn xem là nghịch tăng thượng duyên “lẽ đương nhiên” mà ngoài ra lúc hoằng pháp gặp những gian nan trắc trở lại không thể...

Có Lúc Nghỉ Ngơi Vĩnh Viễn

Chúng ta là một phần tử trong đại tự nhiên, đâu thể lẫn trốn giữa trời đất? Mà hiện tượng “Nước đứng dễ sanh trùng, đá lăn không mọc rêu” đã thuyết minh rõ, chỉ có đem chính mình “động” lên, mới có...

Quản Lí Học Tối Cao

Quản lí khó nhất là người, vì tính người là cái riêng tư. Người có rất nhiều phiền não, rất nhiều ý kiến, điều trọng yếu nhất là đối diện với tư tưởng bất đồng, thói quen bất đồng, cách nhìn bất...

Nhẫn Nhục Là Lực Lượng

Tôi nhìn lại những năm tháng lưu ly điên đảo, tự xét nếu không nương vào nhẫn nhục làm thuyền bè, làm sao có thể vượt qua thời gian liên miên khổ nạn? Tôi lại mở to mắt nhìn xã hội nhiều biến động...

Nhận Lỗi Cũng Cần Có Dũng Khí

Phật giáo mười phần chú trọng tu trì “nhận lỗi”, ngoài các pháp môn Sám hối ra, đạo tràng tòng lâm tuyển chọn trụ trì, cũng lấy sự cúng dường đại chúng, có mĩ đức “dám mạnh dạn nhận lỗi” hay không để...

Trọng Yếu Của Nhân Học

Tôi suốt đời giữ nguyên tắc xử thế đãi “người”: “Anh lớn tôi nhỏ, anh tốt tôi xấu, anh có tôi không, anh vui tôi khổ”, có bị thua thiệt thế nào đi nữa cũng không dễ dàng phá hoại “tình người”. Kết...

Muốn Làm Gì Phải Giống Như Thế

Người cần buông hết chấp trước, trừ khử bốn tướng. Chỉ có vô tướng mới có thể như hư không, không đâu chẳng hiện tướng, đạt đến cảnh giới chân không sanh diệu hữu. Cổ đức cũng nói: “Quân tử bất khí”....

Dùng Trí Huệ Thay Thế Tiền Bạc

Nguyên tắc làm việc của tôi là: Dụng tâm để thành tựu tất cả, dùng trí huệ để thành tựu tất cả, mà không cần dùng tiền bạc xây đắp tất cả. Bởi vì trí huệ mới là nguồn vốn quý báu nhất của nhân loại.

Kiểm Tra Tâm Của Mình

Bọn họ không hiểu rằng cần phải kiểm tra tâm của mình, sẽ cho mình một cơ hội chấn chỉnh bản thân để có thể xử thế được trôi tròn. Nhưng vấn đề là thường thường người ta không chịu nhận lỗi, mà trên...